Aanmelding en Kosten

Aanmelding en Kosten

Aanmelding

Om voor opname in aanmerking te komen is een zogenaamde PTZ-verklaring vereist. PTZ staat voor Palliatieve Terminale Zorg. Deze verklaring wordt afgegeven door de huisarts of behandelend medisch specialist. Zodra de aanmelding is ontvangen, maakt de coördinator een afspraak voor een gesprek en ontvangt de gast informatie over het verblijf en de service die verleend wordt.

Samen met de gast en/of naasten wordt gekeken of de zorg geboden kan worden die nodig en wenselijk is. Tevens worden afspraken gemaakt over opname en/of eventuele wachttijd.

Kosten

De Hospice wordt bekostigd door subsidies van de Rijksoverheid, eigen bijdragen van gasten, giften en donaties.
De zorgkosten van de Thuiszorgorganisaties worden vergoed  door de Zorgverzekeraars en de WMO. Mogelijk is hiervoor wel een eigen bijdrage verschuldigd.

Voor de verblijfkosten vraagt de hospice een dagvergoeding van € 35,-. Indien dit bezwaarlijk is, mag dit geen drempel zijn voor opname en wordt in samenspraak naar een oplossing gezocht. Controleer uw polisvoorwaarden of uw zorgkostenverzekeraar deze kosten (deels) vergoed.