Bestuur

Bestuur

  Jaap Remme, voorzitter:  “ Ik werk ruim dertig jaar in de advocatuur en heb mij gespecialiseerd in gezondheidsrecht. Voorts ben ik als vrijwilliger ook actief op andere terreinen, onder andere als bestuurslid van de Stichting Voedselbank Wijk bij Duurstede. Ik zet mij graag in voor de realisatie van Hospice Duurstede omdat ik er van overtuigd ben dat er in Wijk bij Duurstede behoefte aan is, gezien het zelfstandige karakter van de gemeente en de aard en samenstelling van de bevolking.”
  Cor van Echtelt, penningmeester:  “Ruim 35 jaar heb ik in de accountancy gewerkt. Nu beperk ik mij tot een aantal zakelijke activiteiten en vrijwilligerstaken. Naast de doelstelling van het Wijks Hospice, is het enthousiasme van de initiatiefnemers voor het Hospice voor mij reden geweest om ja te zeggen tegen deze functie.”
  Ben Dik, secretaris:  “Mijn werkzame leven heb ik doorgebracht bij diverse waterschappen. Kortgeleden ben ik gevraagd secretaris te worden. Na een korte bedenktijd heb ik besloten om dit secretarisschap op me te nemen omdat de nieuwe activiteiten wel in mijn denkwereld passen en ik ook een doel in het leven wil houden. Daarbij vind ik dat Wijk bij Duurstede een hospice verdient en ik wil daar in deze vorm een bijdrage aan leveren.”
  Conny van Tol, bestuurslid:  “In mijn werkend leven heb ik gewerkt als verpleegkundige en maatschappelijke werkster en heb ik leidinggevende functies vervuld bij thuiszorgorganisatie Vitras. Na een studie Gestaltherapeut voer ik sinds 1992 een eigen praktijk, waarvan de laatse 14 jaar in Wijk bij Duurstede. De reden waarom ik mij van meet af aan heb ingezet om een Hospice in Wijk op te zetten, is dat ik het belangrijk vindt dat mensen op een waardige manier in een waardige omgeving kunnen sterven, als dat thuis niet kan.”
  Annelies Huffmeijer, bestuurslid:  “Ik werk mijn leven lang al in de zorg. Als doktersassistente in een huisartsenpraktijk, in het ziekenhuis en momenteel bij de trombosedienst. Van harte juich ik de komst van een hospice toe. Te vaak hoor je ervaringen van mensen die noodgedwongen in een vreemde omgeving moeten sterven. Voor de stervende en de familie is dat niet prettig. Daarom vind ik het belangrijk dat er in Wijk een hospice komt, waar mensen in een warme, gastvrije omgeving hun laatste levensmaanden kunnen doorbrengen en daar zet ik me graag voor in.”
  Michette Palmen: bestuurslid:  Als arts ouderengeneeskunde heb ik in
verschillende organisaties gewerkt. De afgelopen 15 jaar in de
ouderenpsychiatrie, waar ik ouderen thuis of op de poli in het ziekenhuis
ontmoette en behandelde. Het betrof meestal langdurige contacten. Regelmatig
ondersteunde ik hen en hun familie in de allerlaatste levensfase. Vaak ook
stonden de ouderen er helemaal alleen voor. In sommige situaties is het
bijzonder belangrijk gebruik te kunnen maken van een veilige en liefdevolle
omgeving, zoals het hospice dat biedt, om je in rust en vrede
voor te kunnen bereiden op het definitieve afscheid. Daarom wil ik mijn
kennis en ervaring graag inzetten voor het hospice.