Bestuur

Bestuur

 
Jaap Remme, voorzitter: 
“Ik heb ruim dertig jaar in de advocatuur gewerkt en was onder meer gespecialiseerd in het gezondheidsrecht. Als vrijwilliger ben ik ook actief op andere terreinen, onder andere als bestuurslid van Stichting Voedselbank Kromme Rijn. Ik ben er trots op bestuurder te mogen zijn van Stichting Hospice Duurstede. Het is een fantastische instelling die voorziet in een behoefte, gezien het zelfstandige karakter van de gemeente Wijk bij Duurstede en de aard en samenstelling van de bevolking.”
 
Cor van Echtelt, penningmeester: 
“Ruim 35 jaar heb ik in de accountancy gewerkt. Nu beperk ik mij tot een aantal zakelijke activiteiten en vrijwilligerstaken. Naast de doelstelling van het Wijks Hospice, is het enthousiasme van de vrijwilligers voor het Hospice voor mij reden geweest om ja te zeggen tegen deze functie.“
 
Ben Dik, secretaris: 
“Vanaf de voorbereidingen van de ingebruikname van de hospice vervul ik de taak van secretaris. Al hoewel ik niet werkzaam was in de gezondheidszorg maar wel bij verenigingen en stichtingen de rol van secretaris vervuld heb voel ik mij betrokken bij de activiteiten in en rond de hospice. Het is geweldig om te zien hoe in de loop der jaren de hospice een plaats gevonden heeft in de Wijkse samenleving.”
 
Conny van Tol, bestuurslid: 
“In mijn werkende leven heb ik gewerkt als verpleegkundige en maatschappelijk werkster en heb ik leidinggevende functies vervuld bij thuiszorgorganisatie Vitras. De reden waarom ik mij van meet af aan heb ingezet om een hospice in Wijk op te zetten, is dat ik het belangrijk vind dat mensen op een waardige manier in een waardige omgeving kunnen sterven, als dat thuis niet kan.”
 
Annelies Huffmeijer, bestuurslid: 
“Ik heb jarenlang in de gezondheidszorg gewerkt. Als doktersassistente in een huisartsenpraktijk, ziekenhuis en bij de trombosedienst. Te vaak hoor je ervaringen van mensen die noodgedwongen in een vreemde omgeving moeten sterven. Dit is voor niemand prettig. Daarom vind ik het fantastisch dat er een hospice gerealiseerd is binnen Wijk bij Duurstede, een huis waar mensen in een warme, gastvrije omgeving op een waardige manier afscheid kunnen nemen van het leven en van hun naasten. Hier zet ik me graag voor in.”
 
Michette Palmen: bestuurslid: 
”Als arts ouderengeneeskunde heb ik in verschillende organisaties gewerkt. De laatste jaren in de ouderenpsychiatrie, waar ik ouderen thuis of op de poli in het ziekenhuis ontmoette en behandelde. Het betrof meestal langdurige contacten. Regelmatig ondersteunde ik hen en hun familie in de allerlaatste levensfase. Vaak ook stonden de ouderen er helemaal alleen voor. In sommige situaties is het bijzonder belangrijk gebruik te kunnen maken van een veilige en liefdevolle omgeving, zoals het hospice dat biedt, om je in rust en vrede voor te kunnen bereiden op het definitieve afscheid. Daarom wil ik mijn kennis en ervaring graag inzetten voor het hospice. ”