Hospice Duurstede zoekt enthousiaste vrijwilligers!

Juni 2017: Hospice Duurstede zoekt enthousiaste vrijwilligers voor ondersteuning aan mensen in hun laatste levensfase.

De vrijwilligers binnen Hospice Duurstede nemen een zeer belangrijke plaats in. De vrijwilliger brengt zijn/haar eigen levenservaring mee. De belangrijkste taak van de vrijwilliger is om samen met de zorgprofessionals zorg te bieden met warmte en hartelijkheid in een geborgen en huiselijke omgeving.

“Werken in de hospice doe je met een lach en een traan”, zegt bestuurslid Conny van Tol. Soms vraagt de gast veel aandacht, soms wil de gast zoveel mogelijk alleen zijn met de familie. In beide situaties ervaren zij veel ondersteuning van de vrijwilligers, omdat onze vrijwilligers haarfijn aanvoelen wat gewenst is.”

Bij Hospice Duurstede werken nu 58 vrouwen en mannen in de leeftijd van 40 tot 76 jaar. Dat aantal lijkt veel, maar toch is het niet genoeg. We willen het team graag aangevuld hebben met een aantal enthousiaste collega’s. Voorwaarde is dat de vrijwilliger minimaal 4 uur per week beschikbaar is. Zo lang duurt ook een dienst. “Dan kun je wel uitrekenen dat je heel wat vrijwilligers nodig hebt om de week te vullen. Bovendien mensen gaan met vakantie en zijn ook wel eens verhinderd”, zegt Conny. Overigens worden de nachtdiensten zoveel als mogelijk ingevuld door medewerkers van de thuiszorgorganisaties.

Vanzelfsprekend is vrijwilliger geen baan voor het leven. Er is dan ook verloop. “Wat je ziet is dat mensen op een zeker moment nieuwe keuzes maken. Bijvoorbeeld als er een kleinkind komt, waarop je wilt gaan passen. Of dat men een lange reis wil maken omdat de partner met pensioen gaat. Dat begrijpen we goed en daarom zijn we voortdurend op zoek naar nieuwe vrijwilligers", aldus Conny van Tol.

Alle nieuwe vrijwilligers krijgen een verplichte gedegen training. Dit jaar staat deze driedaagse basistraining gepland in het 4e kwartaal 2017.

Geïnteresseerd? Aanmelden kan bij coordinator@hospiceduurstede.nl. Meer informatie over de hospice is te lezen op www.hospiceduurstede.nl

« Terug