Brief over respijtzorg voor huisartsen

Juni 2017: onderstaande brief over respijtzorg is onlangs verstuurd naar de huisartsen in het verzorgingsgebied. 

Geachte mevrouw/meneer,

Graag informeren wij u over de mogelijkheid van respijtzorg in Hospice Duurstede.

Hospice Duurstede biedt, naast de reguliere hospicezorg, waarbij de gast tot overlijden in de hospice verblijft, nu ook respijtzorg.
Deze vorm van vervangende zorg biedt mantelzorgers verlichting in hun zorg voor palliatief terminale patiënten. De zorg thuis wordt tijdelijk verplaatst naar de hospice.
Zoals bekend biedt Hospice Duurstede zorg aan patiënten met een levensverwachting van maximaal drie maanden. Om hiervoor in aanmerking te komen dient een behandelend arts een indicatie af te geven voor terminale palliatieve zorg. Maximaal 3 weken kan van respijtzorg gebruik gemaakt worden.

Wij hopen met de respijtzorg mantelzorgers te kunnen ontlasten. In de laatste levensfase van de patiënt ervaren mantelzorgers de zorgtaken als intensief. Dit kan leiden tot overbelasting , wat een risico tot uitval vormt.
Mocht u nog vragen hebben over respijtzorg in Hospice duurstede, stel ze rustig per mail, dan beantwoorden wij die graag.

Met vriendelijke groet,
Maureen Brouwer coördinator
e-mailadres: coordinator@hospiceduurstede.nl

« Terug