Vrijwilligersuitje Hospice Duurstede in Theater Calypso.

Ruim 60 vrijwilligers van Hospice Duurstede staan altijd klaar voor gasten die in hun laatste levensfase zijn gekomen. Hun werk is mentaal zwaar, maar zeer dankbaar. Voor hun inzet worden zij jaarlijks bedankt met een uitje. Dit jaar was de avond georganiseerd in theater Calypso door Marga Staakman, Monique Denters, Joyce den Elzen en Wil van Impelen. Zij  hebben hun uiterste best gedaan om ook dit jaar weer een leuk programma in elkaar te zetten. Een avond die volledig in het teken stond van eten en het beleven van eten. 

Op dinsdagavond 10 oktober uur werd iedereen vanaf 17.30 verwacht in het Calypsotheater op de Markt, waar ons bij binnenkomst enkele consumptiebonnen werden aangereikt.

Marga opende de avond door iedereen welkom te heten en een toast uit te brengen. 

Hierna volgde een uurtje waarin iedereen gezellig met elkaar aan de praat ging. Het was zeer geanimeerd en de grote saamhorigheid was duidelijk voelbaar. Ook enkele nieuwe vrijwilligers waren aanwezig, zodat zij meteen de sfeer konden proeven.

Na een uurtje borrelen, werd een heerlijk buffet geopend waar iedereen zichtbaar van genoot. Het buffet werd verzorgd door Slagerij Mulder. In groepjes aan verschillende tafels kon iedereen in een ontspannen sfeer genieten van het heerlijke eten en vooral ook van het samenzijn.

Rond de klok van 20.00 uur werd iedereen verzocht om naar de zaal te gaan voor een voorstelling van dhr. Jos Thomasse.

Deze acteur gaf een solo-conference genaamd: Vorst aan tafel. De conference was een aaneenschakeling van komische verhalen over de beleving van eten van de verschillende koningshuizen door de eeuwen heen; wat aten de vorsten zelf, wat droegen ze aan tafel, wat bleef er over voor knecht en onderdaan.

Nadat de voorstelling afgelopen was, kon er nog even nagepraat worden en werd nog een laatste drankje geschonken in de foyer van het intieme theater Calypso.

Jos Arends nam van de gelegenheid gebruik om de dames van de organisatie te bedanken voor hun geweldige inzet voor een geslaagde avond. Na een welverdiend applaus voor de dames werd de avond rond 22.15 uur afgesloten.

« Terug