Terugblik 2019 en vooruitblik 2020 door voorzitter Jaap Remme

_DSC0906.jpg

Het afgelopen jaar was het eerste volledige jaar in de nieuwe behuizing van Hospice Duurstede aan de Karel de Grotestraat. Zonder meer kan worden gesteld dat de verhuizing één jaar eerder in september 2018 tot grote tevredenheid heeft geleid. Vergeleken met de oude vestiging aan de Gansfortstraat is er sprake van aanzienlijk meer werk- en verblijfsruimte. Het belangrijkste is dat wij in het bezit zijn van goed ingerichte kamers voor onze gasten voor wie drie kamers beschikbaar zijn en als dit nodig mocht zijn, zelfs vier. In 2019 hebben wij in totaal dertig gasten mogen ontvangen, verzorgen en begeleiden.
Bij de opening van Hospice Duurstede in 2013 hebben wij niet kunnen vermoeden dat  “onze hospice”  zo’n belangrijke plaats zou gaan innemen in de gemeenschap in en rond Wijk bij Duurstede. Dit is en was slechts mogelijk dankzij de grote inzet van de vrijwilligers die in feite dag en nacht beschikbaar zijn voor onze gasten om deze in de laatste fase van hun leven verlichting en ondersteuning te bieden. Een aantal  vrijwilligers is al vanaf de oprichting van Hospice Duurstede actief. Fantastisch!

In het jaar 2020 zal het beleid onveranderd worden voortgezet. Naar verwachting zal het aantal gasten min of meer gelijk blijven maar zal wel in de komende jaren sprake zijn van een gestage groei. Nieuwe vrijwilligers zullen toetreden en heten wij van harte welkom en een enkeling zal helaas afhaken. Ook in de richting van de vrijwilligers van wie wij afscheid zullen nemen past waardering en dankbaarheid voor hun betrokkenheid en inzet.
Tenslotte dient nog te worden vermeld dat per 1 januari 2020 een wisseling in het bestuur heeft plaatsgevonden omdat onze zeer gewaardeerde secretaris Ben Dik het tijd vond om het stokje over te dragen. In zijn plaats zal Lena Kolff in het vervolg het ambt van secretaris gaan vervullen en haar naam zullen wij de komende tijd zeker nog vaak langs zien komen.

« Terug