Afscheid Ben Dik als secretaris Hospice Duurstede

Op de kerstbijeenkomst voor de vrijwilligers op 20 december 2019 werd er reeds aandacht aan besteed, maar nu is het een feit. Onze zeer gewaardeerde secretaris Ben Dik heeft per 1 januari zijn functie neergelegd en in zijn plaats is Lena Kolff tot het bestuur toegetreden. Ben Dik heeft vanaf 2011 als secretaris gefunctioneerd en is voor velen een vertrouwd gezicht geworden. Wij hebben hem leren kennen als zeer accuraat en als een bijzonder betrokken persoon bij de ontwikkeling en het beheer van Hospice Duurstede. Wij vinden het bijzonder spijtig dat hij besloten heeft om zijn functie neer te leggen maar zullen zijn beslissing vanzelfsprekend respecteren. Wij hopen dat Ben Dik in de toekomst zeker nog wel eens bereid zal zijn om voor Hospice Duurstede hand- en spandiensten te verrichten en wensen hem en zijn echtgenote Annie voor de komende jaren het allerbeste toe. En Lena Kolff heten wij natuurlijk van harte welkom en wensen haar heel veel succes toe in haar nieuwe functie. (Zie ook de website voor het huidige bestuur) 

« Terug