Herdenkingsdienst Hospice Duurstede 12 maart 2020

PHOTO-2020-03-19-12-53-29c.jpg

Ook dit jaar hielden wij een herdenkingsbijeenkomst voor de families en nabestaanden van onze overleden gasten van het jaar 2019 in de Kersenhut te Cothen. Het afgelopen jaar hebben wij 28 gasten en hun families mogen ontvangen bij ons in de hospice.

Vanwege het coronavirus, was het de dagen voorafgaand en de dag zelf nog even spannend of we de herdenkingsbijeenkomst door konden laten gaan, vanwege de maatregelen die genomen werden voor groepsbijeenkomsten. Na overleg met de veiligheidregio en het RIVM mocht de herdenking door gaan, we waren met minder dan 100 personen, met inachtneming van de richtlijnen: geen handen schudden en geen knuffels. Het was vreemd om onze gasten geen hand te geven bij binnenkomst, maar met woorden en een gebaar. Omdat een ieder bekend was met de regels is het goed verlopen. Een aantal gasten meldde zich af, maar evengoed waren er zo'n 75 gasten inclusief het koor en de aanwezige vrijwilligers.
(De herdenkingsbijeenkomst was op 12 maart; dat was voordat de "intelligente” lockdown verplicht werd; vandaar dat de herdenking nog door mocht gaan en we ook nog een foto hebben van de bijeenkomst rondom de herdenkingsviering van onze overleden gasten in 2019)

Het was een mooie avond, die in het teken stond van muziek, gedichten, het noemen van de namen van de overleden gasten, een mooi verhaal en het aansteken van een persoonlijk herdenkingskaarsje. De gedichten en het verhaal werden dit jaar door verschillende vrijwilligers voorgedragen. Nadat alle namen genoemd waren en de kaarsjes aangestoken, brandden er 28 kaarsjes in de vorm van een hart, mooi. Vele families hebben hier een foto van gemaakt. De muziek werd dit jaar verzorgd door het projectkoor "Kort maar krachtig"; vrijwilliger Anita Mocking maakt ook deel uit van dit koor.

PHOTO-2020-03-19-12-53-29d.jpg

De families en nabestaanden mochten na afloop het kaarsje mee naar huis nemen en voor elke overleden gast was er ook een witte roos. We reikten ze na afloop uit aan de nabestaanden van de gasten.
Na afloop van de herdenkingsbijeenkomst was er nog een kort samenzijn onder het genot van een kopje koffie/thee met een homemade lekkernij; een cup cake gemaakt door vrijwilliger Karin van Wieringen.
De aanwezige families/nabestaanden en aanwezige vrijwilligers vonden het een mooie avond en het was goed om op deze manier met elkaar te herdenken.

We kijken terug op een mooie herdenkingsbijeenkomst!

De herdenkingsbijeenkomst is mede mogelijk gemaakt door medewerking/sponsoring van; Familie Vernooy voor het beschikbaar stellen van de Kersenhut, Drukkerij Den Hoed, Bloemsierkunst Henk Ganzeman en Paul Vernooy Catering.

Herdenkingscommissie

« Terug