Corona biedt weinig ruimte voor sponsor-acties, juni 2021

Gift.jpg

Evenals vorig jaar biedt Corona weinig ruimte tot sponsoracties. Gulle gevers als horeca en sportverenigingen hebben juist door de pandemie andere zorgen aan hun hoofd. Vanuit dat perspectief vinden wij het ongepast juist nu een beroep te doen op hun gulle vrijgevigheid. Voor onze najaarsacties kijken we nog naar alternatieve mogelijkheden.
De vaste sponsors en de vrienden danken we natuurlijk hartelijk voor hun structurele bijdragen en we hopen dat ze ook dit jaar ons kunnen blijven steunen. De brief met het verzoek de jaarlijkse bijdrage te storten is onlangs naar alle vrienden van Hospice Duurste gestuurd.

« Terug