Persbericht 12 mei 2012, Gemeentelijke waardering voor hospice

Het college van burgemeester en wethouders steunt de ontwikkeling van een hospice in Wijk bij Duurstede. Voor 2013 en 2014 kan de stichting Hospice Duurstede rekenen op een waarderingssubsidie van twee maal 7.500 euro. Bovendien heeft de gemeente, samen met Stichting QuaRijn en Woningstichting Volksbelang, toegezegd dat zij voor de eerste drie jaar garant staat voor de huurkosten. Daarmee komt de daadwerkelijke realisatie van een hospice in Wijk bij Duurstede weer een stukje dichterbij.

      De gedachte achter een hospice is dat de meeste mensen, als de tijd eenmaal daar is, thuis willen sterven. Dit is soms onmogelijk, omdat de last van de mantelzorgers te groot wordt. Het hospice wil een plaats bieden aan stervenden, die in een ziekenhuis of verpleeghuis uitbehandeld zijn. Dit geldt ook voor mensen die thuis niet kunnen worden verzorgd door familie of naasten. Een groot voordeel om in eigen omgeving in een hospice te worden verzorgd is ook dat men de eigen huisarts kan blijven raadplegen. Het hospice wordt gerealiseerd in de nieuwbouw bij het Ewoud & Elisabeth Gasthuis. Daarvoor worden twee appartementen met elkaar verbonden.

    Financiële haalbaarheid   In het voortraject is onderzoek gedaan naar de financiële haalbaarheid. Het exploiteren van een hospice is mogelijk als men uitgaat van veel ondersteuning door vrijwilligers. Daarnaast speelt de te verwachten bezettingsgraad een rol. Het college concludeert dat in de begroting van de initiatiefnemers is uitgegaan van reële cijfers. Daarbij komt naar voren dat de eerste jaren moeilijk zullen zijn. De initiatiefnemers van de hospice verwachten vanaf het derde jaar een structurele bijdrage te kunnen ontvangen van de vereniging Vrijwilligers Palliatieve Terminale Zorg Nederland (VPTZ). Hospices kunnen bij de VTPZ namelijk na twee jaar aanspraak maken op een financiële bijdrage in de exploitatiekosten. Vandaar dat de gemeente voor die overbruggingsperiode een subsidie verstrekt. De gemeente regelt tenslotte nog dat men voor huishoudelijke hulp tijdens het verblijf een beroep kan doen op de Wmo. Er wordt daarvoor geen eigen bijdrage opgelegd. Hier staat tegenover dat bij een verblijf thuis er in de meeste gevallen ook een indicatie voor huishoudelijke wordt afgegeven, echter dan voor aanzienlijk meer uren.

Wethouder Jan Burger reageert namens het college enthousiast op het initiatief: “Dit kan uitgroeien tot een belangrijke voorziening voor onze gemeente. Met de inzet van de vrijwilligers van het hospice is het straks mogelijk om in de laatste levensfase hier, in de eigen omgeving te verblijven. Het is werk dat waardering oplevert, maar ook veel waardering verdient. En het  voorkomt bovendien dat mensen onnodig in een kostbaar bed in een verpleeghuis of ziekenhuis verblijven.” Het artikel is verschenen in de Wijkse Courant. Zie: Weekkrant:

« Terug