Dertien gasten in Hospice Duurstede in 2013

Grafiek.png

Hospice Duurstede ontving in 2013 dertien gasten. Hun leeftijden liep uiteen van 67 tot 105 jaar. Vijf van hen waren vrouw. De dertiende gast is rond de Kerst opgenomen en heeft de jaarwisseling in de Hospice doorgebracht.

De bezettingsgraad (aantal werkelijke ligdagen =242 gedeeld door de potentiële ligdagen =608) ligt net onder de 40%. De Hospice heeft daarmee zijn toegevoegde waarde voor de Wijkse samenleving bewezen. Al in de eerste week na de opening in maart konden we de eerste gast ontvangen en verzorgen. In bijgaande grafiek zijn het aantal ligdagen per maand zichtbaar gemaakt. Er is één gast geweest die zeer kort in de hospice heeft verbleven (2 dagen, zie mei), terwijl een andere gast 46 dagen in de Hospice verbleven heeft. Gemiddeld is een gast 19 dagen verzorgd.


Ben Dik (secretaris)

« Terug