Dank aan alle gulle gevers

Het succes van een vrijwilligersproject is in hoge mate afhankelijk van de financiële haalbaarheid van het project, dat is bij een hospice niet anders.

Op de eerste plaats moeten er natuurlijk voldoende vrijwilligers zijn die het project gaan trekken, maar als de vaste kosten niet betaald kunnen worden, is het project gedoemd te mislukken.

Gelukkig heeft het project “Hospice Duurstede” een groot draagvlak gevonden in Wijk bij Duurstede maar ook daarbuiten. Voor de inrichting van ons hospice hebben een aantal landelijke fondsen bijgedragen die zich specifiek op palliatieve zorg richten, maar ook lokale fondsen, serviceclubs, kerken en particulieren hebben bijgedragen.

Een hospice inrichten vraagt veel inspanning om de financiering rond te krijgen. maar vervolgens de exploitatie dekkend krijgen, is nog lastiger en met veel onzekerheden omgeven. Maar gebleken is dat juist voor de exploitatie wij een beroep konden doen op de Wijkse samenleving. Naast een reguliere landelijke overheidssubsidie die vanaf het tweede jaar van ons bestaan een deel van de kosten dekt, zijn we in hoge mate afhankelijk van lokale gulle gevers.

Wat ons als bestuur enthousiast heeft gemaakt, is de ruime financiële steun die wij uit de Wijkse bevolking mochten ontvangen. Op verschillende en onverwachte momenten zijn er acties en collectes gehouden waarvan de opbrengsten ten goede zijn gekomen aan ons hospice en  natuurlijk zijn er De Vrienden van Hospice Duurstede die ons langdurig financieel steunen.

Langs deze weg willen wij alle gulle gevers nogmaals hartelijk danken.

« Terug