Artikel over Hospice Duurstede in "Het Groentje".

Groentje.jpg

Op woensdag 24 september is in Het Groentje een artikel verschenen over Hospice Duurstede.  Coördinator Marijke, bestuurslid Conny en vrijwilligster Von vertellen in dat artikel over anderhalf jaar Hospice.

Coördinator Marijke, bestuurslid Conny en vrijwilligster Von vertellen over anderhalf jaar Hospice. Zij zijn nog even enthousiast als in het begin. “Veel mensen komen vanuit het ziekenhuis, soms zelfs voor enkele dagen of slechts één dag.” Het Hospice is bedoeld voor mensen met een levensverwachting van drie maanden. “We zijn begonnen met twee bedden, maar misschien kan er op termijn nog wel een bed bij. Soms hebben we een wachtlijst en een enkele keer moeten we zelfs nee verkopen.” Qua sfeer is het een uiterst plezierig huis. Met een gezellige woonkamer en keuken en alles wat nodig is bij de hand, blijkt dat de bewoners en hun familie zich hier erg thuis voelen. Maar daarvoor moeten ook voldoende vrijwilligers beschikbaar zijn. Op dit moment heeft het Hospice 58 vrijwilligers, maar dit moeten er 70 gaan worden. Het is nu vaak moeilijk om het rooster dicht te krijgen, want 24 uur per dag moeten er twee mensen aanwezig zijn. Naast de vrijwilligers die de verzorging voor hun rekening nemen, zijn er ook twee vrijwillige coördinatoren en twee bereikbaarheidsvrijwilligers. Zij zorgen dat als dat nodig is, ze er binnen een half uur kunnen zijn.

Waardevol Von is al vanaf het begin vrijwilligster bij het Hospice. “Ik vind dit leuk om te doen. Voor mij is het waardevol om iets te mogen doen voor iemand. Voor mijn eigen moeder heb ik helaas niet veel kunnen doen, want zij is in het ziekenhuis gestorven, dus het is eigenlijk ook voor mijn eigen genoegdoening. Om het werk als vrijwilligster in het Hospice goed te kunnen doen heb ik cursussen gevolgd, net als de andere vrijwilligers. Wij zijn er niet alleen voor de patiënt, maar ook om de familie te ontlasten. Zo kunnen we ervoor zorgen dat de kwaliteit van het laatste stukje leven beter wordt en heeft de familie minder zorgen.” Von vertelt dat ze haar werk fluitend doet. De combinatie van huishouden, verzorgen en er zijn bevalt haar uitstekend. “Als er iets naars gebeurt dan moet je er zijn en omdat ik uit de verpleging kom, is dat voor mij misschien iets gemakkelijker.” Toch is de psychische belasting soms zwaar en daar is dan ook veel aandacht voor. Ook voor de vrijwilligers is het belangrijk dat zij hun verhaal kwijt kunnen. Alles is bespreekbaar, ook euthanasie. Hier wordt zorgvuldig mee omgegaan en de vrijwilligers bepalen zelf of ze dan wel of niet in het huis zijn. Conny: “Als de patiënt is overleden, wordt deze uitgedragen. Dit gebeurt door middel van een gedicht of iets soortgelijks. De ervaring leert dat de familie dit erg mooi vindt.”

Neuzen dezelfde kant op De verwachting is dat er binnenkort wat meer verloop komt. Vaak komt er na twee jaar een kentering. Het Hospice is begonnen met veel oudere vrijwilligers en dat wordt  na verloop van tijd soms toch te veel. De vrijwilligers zijn minimaal vier uur per week beschikbaar en een keer per zes weken draaien ze een nachtdienst. Ze worden zorgvuldig gescreend en volgen verplicht een basistraining. Ook zijn ze aanwezig bij het werkoverleg en themabijeenkomsten. Het is belangrijk dat de neuzen dezelfde kant op staan en regels worden opgesteld waar ieder zich in kan vinden. 

Giften en sponsoren Bestuurslid Conny vertelt dat het Hospice afhankelijk is van giften en sponsoren. Qua inrichting verliep dit vlekkeloos, maar inmiddels zijn nieuwe giften en sponsors erg welkom. Hospice Duurstede is dan ook volop aanwezig de komende tijd op diverse evenementen. Zo zijn ze ook nu weer op de Kunstmarkt, worden door vele vrijwilligers kerstballen gebreid, waarvan het materiaal wordt gesponsord door het Langbroekertje en die verkocht zullen worden op de Kerstmarkt. De Dijkenloop is gekoppeld aan een sponsoractie en ook op de Uitvaartbeurs is het Hospice aanwezig. Dit alles om ook de komende tijd de exploitatiekosten te kunnen opbrengen. (AvV)

« Terug