header

Nieuwsbrief Juli 2018

Deze nieuwsbrief is bijna geheel gevuld met nieuws dat in verband staat met de komende verhuizing van  Hospice Duurstede naar de nieuwe locatie aan de Karel de Grotestraat  53.

Het nieuwe Hospice klaar voor de toekomst!

Hospice Duurstede gaat binnenkort verhuizen naar de voormalige huisartsenpost aan de Karel de Grotestraat. De huidige huisvesting van de hospice aan de Gansfortstraat beschikt over twee gastenkamers. Al enige tijd is er behoefte aan een uitbreiding naar vier gastenkamers. Daarnaast biedt de huidige huisvesting te weinig ruimte voor de vrijwilligers.

De Willem van Abcoude Stichting heeft zich al in een vroeg stadium bereid getoond samen met de Stichting Hospice Duurstede te zoeken naar een oplossing voor het gebrek aan ruimte. De oplossing is gevonden in de voormalige huisartsenpraktijk aan de Karel de Grotestraat in Wijk bij Duurstede. De Willem van Abcoude Stichting heeft dit pand vorig jaar aangekocht ten behoeve van Hospice Duurstede. Het hospice krijgt nu de beschikking over drie vaste gastenkamers, maar heeft de mogelijkheid een vierde ruimte tot gastenkamer in te richten. Bovendien komt er een gezamenlijke ruimte waarin gasten en hun dierbaren gebruik kunnen maken van praktische voorzieningen. Ook de vrijwilligers hebben straks voldoende ruimte om zich even terug te trekken. Het pand zal de naam Willem van Abcoude Huis krijgen.

Verbouwing
De verbouwing is voor een belangrijk deel uitgevoerd door bedrijven uit de Gemeente Wijk bij Duurstede en is inmiddels afgerond. .

Het bestuur van de Willem van Abcoude Stichting heeft in overleg met Hospice Duurstede besloten het pand zoveel mogelijk energieneutraal  te realiseren (nul-op-de-meter) en zo  voor te bereiden op de toekomst.  Hospice Duurstede sluit daarmee aan op het doel van de Gemeente Wijk bij Duurstede een energieneutrale gemeente te worden. 

Overdracht Sleutel
Op donderdag 12 juli heeft de Willem van Abcoude Stichting het Willem van Abcoude Huis overgedragen aan Hospice Wijk bij Duurstede, die het pand huurt. Vervolgens zal Hospice Duurstede het pand inrichten.

Klik voor meer foto's over de verbouwing en de overdracht op de link: Foto's nieuwe pand Hospice Duurstede.

Aanleg Tuin
Naast het pand dat verbouwd wordt, krijgt ook de tuin een flinke opknapbeurt. Tijdens de oktoberactie van 2017 hebben veel Wijkse sportscholen, evenals een aantal donateurs, veel geld bijeen gebracht voor de aanleg van de tuin! Het Wijkse Hovenierbedrijf Mocking zorgt voor de aanleg en inrichting van de de tuin en neemt bovendien nog een deel van de kosten voor zijn rekening!

Inrichting
Al lange tijd is een commisie druk bezig geweest om alles voor de nieuwe inrichting uit te denken en voor te bereiden. Nu de oplevering is geweest, wordt er hard gewerkt om de inrichting tijdig voor de verhuizing op orde te krijgen. Met het afwerken en leggen van de vloer is inmiddels een begin gemaakt. De vloeren worden gesponsord door het Wijkse bedrijf Plinten en Profielen Centrale (PPC).

Verhuizing
Het doel is om in de tweede helft van september 2018 de eerste gasten te ontvangen in de nieuwe hospice aan de Karel de Grotestraat 53 in Wijk bij Duurstede.

Officiële Opening
De definitieve datum voor officiële en feestelijke opening van het nieuwe pand van Hospice Duurstede is nog niet bekend. Maar zal naar alle waarschijnlijkheid rond medio september plaatsvinden. De definitieve datum zal tijdig bekend gemaakt worden!

Start actie “Vrienden Hospice Duurstede"

Het moment van de officiële en feestelijke opening wordt ook aangegrepen om de actie te starten om te komen tot 100 "Vrienden van Hospice Duurstede". Op dit moment hebben we 40 vrienden. Het doel is tweeërlei: enerzijds zorgen dat Hospice Duurstede geworteld blijft in de Wijkse samenleving en er voldoende betrokkenheid is. Anderzijds zijn de donaties nodig om de continuïteit van Hospice Duurstede in de toekomst te waarborgen. Hospice Duurstede blijft immers deels afhankelijk van donaties van de Wijkse gemeenschap.

Hospice Duurstede is erkend als een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). Een ANBI-instelling hoeft geen schenkbelasting te betalen over uw gift. Ook betalen deze instellingen geen erfbelasting over ontvangen erfenissen.
Bovendien stimuleert de overheid het schenken aan goede doelen. Gewone giften zijn aftrekbaar van het belastbaar inkomen; daarvoor geldt een drempel. Als de gift een periodieke schenking is, geldt de drempel niet. De periodieke gift moet gedurende vijf jaren gelden en in een overeenkomst worden vastgelegd.

Nieuwe vrienden kunnen zich al aanmelden door op de link te klikken: Aanmelding als vriend.

Bijdragen voor het nieuwe Hospice!

Er zijn al veel bijdragen van particulieren en bedrijven binnengekomen voor de nieuwe Hospice. We danken iedereen die tot nu toe met een donatie of in natura een bijdrage heeft geleverd aan het bereiken van dit doel!
Behalve de initiatieven die hieronder in de nieuwsbrief worden vermeld of die in eerdere nieuwsbrieven zijn genoemd, zijn we ook zeer dankbaar voor de genereuse bijdragen van Caritas, het Oranjefonds, RCOAK, ROPARUN en PPC.

Hospice ontvangt bijdrage van de kerken voor nieuwe Hospice

Op Pinksteren organiseerden de gezamenlijke kerken een oecumenische openluchtviering op de Markt, die druk bezocht werd.
Tijdens deze viering werd onder andere gecollecteerd voor Hospice Duurstede, met het oog op de nieuwe behuizing. Deze week kreeg de hospice te horen dat dit het prachtige bedrag van € 450 heeft opgeleverd. Het bestuur noemt deze bijdrage zeer welkom! Het bedrag zal aangewend worden voor de aanleg en inrichting van de tuin op de nieuwe locatie.

Voetbaltoernooi "Coppa Tonto 2018" doneert 610 euro voor nieuwbouw Hospice Duurstede

Zondag 3 juni heeft het Mallemolen 7x7 voetbaltoernooi “ Coppa Tonto” 610,- euro opgeleverd voor Hospice Duurstede. Dit toernooi, georganiseerd door cafe De Mallemolen, werd gespeeld op het CDW terrein op sportcomplex Marienhoeve.

 

 

Wij danken de organisatoren hartelijk voor deze mooie donatie, die zeer welkom is voor de inrichting van de nieuwe behuizing van de hospice.

Bezettingsgraad en gasten

Hieronder ziet u de bezettingsgraad van het eerste halve jaar van 2018. Zoals men uit de grafiek kunt opmaken was op 30 juni de voortschrijdende bezettingsgraad 70%.
De bezettingsgraad over de maanden april, mei en juni bedroeg respectievelijk 68 %, 87 % en 52 %. Er zijn het eerste halfjaar 13 gasten geweest.

Is de nieuwsbrief niet goed leesbaar? Bekijk hier de online versie Uitschrijven voor de mailing