header

Nieuwsbrief mei 2022

Gasten genieten van onze tuin

De buitenruimte rondom de hospice, die bij de nieuwbouw is gesponsord door de Parochiële Caritas Instelling, is belangrijk voor gasten en hun bezoek. Zodra het lekker weer is, wordt gebruik gemaakt van de terrassen die bij de kamers horen. Dat gebeurt door bezoekers, maar ook dikwijls door de gasten zelf. Soms wordt zelfs het bed voor de openslaande deuren gereden om gewoon te kunnen genieten van de buitenlucht. Op deze manier krijgt elke vierkante meter een functie. Onze tuin is niet groot, maar er wordt door de indeling en beplanting toch een gevoel van besloten eigen ruimte gecreëerd.

Tuin Hospice

Na drie jaar begint de tuin wat te stabiliseren. Sommige planten zijn vertrokken, andere doen het juist extra goed. Ook onze tuin heeft uiteraard regelmatig aandacht nodig. Dat gebeurt door enkele vrijwilligers die als ze dienst hebben of wat extra tijd, de handen uit de mouwen steken. Marlies, Nel, Ariënne, Karin, Jacqueline en Kees zorgen dat in wisselende samenstelling alle werkzaamheden op tijd gebeuren. De appgroep is hierbij een uitstekend communicatiemiddel. Soms klinkt er een ‘ping’ en blijkt er weer een klus geklaard. Soms is het een oproep om gezamenlijk wat aan te pakken. Want het is net als met de meeste zaken: vele handen …….  en het is nog leuk ook.

Til - en transferinstructie voor vrijwilligers

Professionele hulpverleners helpen of tillen onze gasten als ze verplaatst willen of moeten worden. Vrijwilligers kunnen hierbij ondersteunen. Dan volgen ze de aanwijzingen op van bijvoorbeeld de verpleegkundige. In bepaalde situaties, bijvoorbeeld als er geen professional aanwezig is, kan het voorkomen dat een vrijwilliger genoodzaakt is een gast te verplaatsen of te tillen. Om die reden heeft de hospice tilinstructies voor vrijwilligers opgesteld. De vrijwilligers volgen een workshop waar zowel de theorie als praktijksituaties aan bod komen en waar geoefend wordt. Deze workshop wordt gegeven door oud-fysiotherapeut Wim Kocken.

Hierdoor kunnen onze vrijwilligers op een veilige verantwoorde manier gasten transferhulp bieden als dat nodig is. Daarnaast voorkomt het goed naleven van de instructies dat de vrijwilliger zichzelf blesseert.

Giften aan het hospice

Regelmatig krijgen we giften, waarover we niets bekend maken. Dat is met reden. Sommige mensen willen geven, maar anoniem blijven. Dat respecteren we natuurlijk. Giften zijn belangrijk om onze gasten een comfortabel verblijf te kunnen bieden, maar ook om onze vrijwilligers een prettige werkplek te bieden. Ken je mensen die bereid zijn om wel eens een aan een goed doel te doneren, wijs ze dan eens vrijblijvend op onze hospice. Je leest er meer over op onze Website.

giftenhart 2

"Vrijwilligerscolumn"

Deze vrijwilligerscolumn dekt de lading maar gedeeltelijk. Voor deze column spraken we met onze intervisiebegeleider Willem van Erp. Hij krijgt voor de intervisiebijeenkomsten die hij leidt een vergoeding. Vandaar de aanhalingstekens.

Willem is inmiddels bijna vijf jaar met pensioen. In zijn laatste baan werkte hij ruim elf jaar bij een bureau voor bedrijfspsychologie. Hier hield hij zich onder andere bezig met assessment-onderzoek, coaching en veiligheid. Daarvoor werkte hij voor verschillende andere organisaties.

Intervisiebegeleider geworden via Maureen
“Mijn rol bij de hospice heb ik te danken aan Maureen. Ik heb haar in mijn laatste werkkring leren kennen als een fijne collega. Maureen was daar bureausecretaris. Zij regelde heel veel en hield de agenda van de psychologen bij. Ongeveer zeven jaar geleden (ik werkte er toen nog) kreeg ik van Maureen de vraag of ik begeleiding wilde geven aan intervisiebijeenkomsten binnen de vrijwilligersgroep van de hospice. Ik was daar zeker voor in. Nu na zeven jaar heb ik nog steeds een heel goed gevoel bij de intervisiegesprekken. De groepen zijn enthousiast en daar ben ik blij mee!”

Veilige sfeer om elkaar beter te leren begrijpen
Intervisie wordt bij de deelnemers thuis gehouden. “Dat is beter, dan in een koude vergaderzaal. De huiselijke en de veilige sfeer waarin deze gesprekken gehouden worden, vind ik heel belangrijk!” Alles wat tijdens een intervisie besproken wordt blijft binnen de groep. Die veiligheid is van zeer groot belang! We zijn het hier hartgrondig mee eens.

Willem gaat verder: “het doel van deze bijeenkomsten is om elkaar beter te leren begrijpen en te leren van elkaars ervaringen als vrijwilliger in de hospice. Dat wil niet zeggen, dat privézaken niet aan bod kunnen komen. Het startrondje geeft iedereen hiertoe ook de kans. Aan het eind van het gesprek hoop ik, dat de deelnemers een goed gevoel (wijzer geworden) aan de bijeenkomst hebben overgehouden.”

De groep van ongeveer acht deelnemers - meer is niet zo wenselijk - bepaalt de items gedurende het twee uur durende intervisiegesprek.

Ingrijpen is lastige afweging
Op onze vraag hoe Willem het begeleiden ervaart, geeft zegt hij: “Ik probeer iedereen ruim de mogelijkheid te geven haar of zijn verhaal te doen. Soms moet ik wel ingrijpen, als het evenwicht tussen de inbreng van de verschillende mensen dreigt te verdwijnen. Vooral als er heel persoonlijke zaken aan bod komen is dat wel eens een lastige afweging voor mij. Tot nu toe heb ik de indruk, dat dit gelukkig geen probleem vormt.”

Enthousiaste doorstart
Willem vindt dat het vrijwilligerswerk in de hospice heel mooi is. “De verschillende talenten van de vrijwilligers zijn belangrijk. In de gesprekken komen die ook ruimschoots aan bod. Hierdoor kun je van elkaar leren hoe om te gaan met het reilen en zeilen in de hospice.”

Inmiddels komen er vijf groepen om de drie maanden bij elkaar. Tijdens de lockdown was het helaas niet mogelijk deze frequentie vol te houden. Nu bijna alle  beperkingen tot het verleden behoren, zijn de groepen weer enthousiast gestart.

Bemiddelende rol
Tijdens de bijeenkomsten in onze hospice kunnen er ook zaken aan bod komen, waarin een bemiddelende rol van Willem nodig kan zijn.
“Als dat het geval is, zal ik die niet uit de weg gaan. Maar dan heb ik wel de toestemming van de groep nodig om intermediair te kunnen zijn. Het liefst heb ik dat vanuit de groep zelf een oplossing wordt gevonden.” Overigens wordt deze rol maar zelden aan Willem gevraagd.


Ervaringen met intervisie Loes en Jos
We zijn enorm blij dat Willem instemde met dit interview. We vinden intervisie namelijk belangrijk. Het helpt ons om te reflecteren op ons doen en laten. De begeleider is hierin onomstotelijk belangrijk.

Wij zitten niet in dezelfde intervisiegroep, maar ervaren onafhankelijk van elkaar met hoeveel kwaliteit Willem de begeleiding doet. Voor hem is het altijd spannend hoe de groep reageert op zijn begeleiding. Onze indruk is dat Willem de deelnemers goed tot hun recht laat komen tijdens deze gesprekken. Hij neemt de rol als gespreksleider, maar neemt er zelf ook aan deel. Dat maakt dat we in onze groepen heel positieve ervaringen hebben met de manier waarop Willem ons begeleidt.

We kijken steeds uit naar de volgende intervisiebijeenkomst.

Loes en Jos

Jos Arends koninklijk onderscheiden

Het heeft Zijne Majesteit de Koning behaagd Jos Arends te benoemen tot Lid in de Orde van Oranje Nassau. Burgemeester Iris Meerts reikte namens de Koning de versierselen die bij deze onderscheiding horen uit op 26 april. 

Jos Arends

Het bestuur van Hospice Duurstede feliciteert hem met deze onderscheiding van harte. Jos is namelijk een gewaardeerde vrijwilliger bij Hospice Duurstede. En we kennen hem ook als columnist van deze nieuwsbrief.

Jos is daarnaast bekend als een iemand die zich al langdurig en belangeloos inzet voor de medemens. Ruim 30 jaar was hij betrokken bij korfbalvereniging De Viking. Als speler, bestuurslid, trainer en coach van jeugdteams, teammanager van het eerste seniorenteam en ‘speaker’ tijdens de Nederlandse Zaalkampioenschappen. Ook kennen ze hem daar als redactielid van het verenigingsblad De Blauwdruk.

Daarnaast is Jos een actief lid van de Hervormde gemeente Overlangbroek. Hier vervult hij al vele jaren verschillende functies. Als diaken of als vervanger van een predikant als hij daartoe geroepen wordt. En ook hier is hij gekend om zijn bijdrage als redacteur aan het Kerkenblad. Daarnaast ondersteunt hij bij het godsdienstonderwijs op openbare scholen. Als vrijwilliger vindt Jos ook nog tijd voor het voorzitterschap van het Programma Bepalend Orgaan voor Regio 90, de streekomroep voor de gemeenten Utrechtse Heuvelrug en Wijk bij Duurstede.

Viveste: nieuwbouw en tijdelijk Oekraïense vluchtelingen


Nieuwbouw Viveste

Binnenkort gaat Woningcorporatie Viveste direct naast het hospice nieuwe woningen realiseren op de plek waar nu nog het kantoor van Viveste staat en op de plek van de oude bibliotheek. Het plan is om 36 appartementen met bergingen en een parkeergarage te bouwen. De planning is dat in het voorjaar van 2023 de sloop van de huidige gebouwen start.

Als omwonende van het plan krijgt de Hospice samen met andere omwonenden de gelegenheid om onze visie op de plannen in te brengen. We doen ons uiterste best om onze belangen zowel voor, tijdens als na de bouw zo goed mogelijk te behartigen.

Tijdelijk nieuwe buren: Oekraïense vluchtelingen
Het voormalige kantoor van Viveste komt tijdelijk, tot de start van de verbouwing, beschikbaar voor Oekraïense vluchtelingen. Er is plaats voor maximaal 20 personen. De verwachting is dat zij tot 1 december 2022 hier kunnen blijven.

De komende tijd zal nog het een en ander worden aangepast en verbouwd.Ook komt er nog een chalet vrij op het park Den Deel in Cothen.

Spullen nodig
Voor de vluchtelingen zijn nog wel flink wat spullen nodig. Denk hierbij aan dekbedden, dekbedhoezen, hoeslakens en moltons voor éénpersoons bedden. Maar ook pannensets, televisies, fietsen, schemerlampen en makkelijke stoelen.

Op de website van  Rotary Wijk bij Duurstede, onder het kopje ‘Oekraïense gasten’ is te vinden wat er allemaal nodig is. Op maandag tussen 9.00 en 11.00 uur en woensdag van 14.00 tot 16.00 uur kunnen de spullen worden gebracht bij de vrijwilligers van de Wijkse Inloop aan de Karel de Grotestraat 61.

Hospice Duurstede sluit aan bij ZorgDomein

Huisartsen en andere bevoegde zorgverleners kunnen gasten voortaan digitaal aanmelden via ZorgDomein. Dit is het meest gebruikte zorgplatform in Nederland. Met een oogopslag kan de zorgverlener zien of er plaats is in de hospice. De medische gegevens kunnen digitaal veilig uitgewisseld worden zodat er een goede voorbereiding en afstemming kan plaatsvinden om de benodigde zorg te kunnen geven. Voor de hospice is dit een snelle en efficiënte manier. Zie ook: ZorgDomein - Meer ruimte voor mensenwerk.

Zorgdomein logo 2

 

Is de nieuwsbrief niet goed leesbaar? Bekijk hier de online versie Uitschrijven voor de mailing