header

Nieuwsbrief Januari 2020

Terugblik en vooruitblik voorzitter Jaap Remme

Het afgelopen jaar was het eerste volledige jaar in de nieuwe behuizing van Hospice Duurstede aan de Karel de Grotestraat. Zonder meer kan worden gesteld dat de verhuizing één jaar eerder in september 2018 tot grote tevredenheid heeft geleid. Vergeleken met de oude vestiging aan de Gansfortstraat is er sprake van aanzienlijk meer werk- en verblijfsruimte. Het belangrijkste is dat wij in het bezit zijn van goed ingerichte kamers voor onze gasten voor wie drie kamers beschikbaar zijn en als dit nodig mocht zijn, zelfs vier. In 2019 hebben wij in totaal dertig gasten mogen ontvangen, verzorgen en begeleiden.
Bij de opening van Hospice Duurstede in 2013 hebben wij niet kunnen vermoeden dat  “onze hospice”  zo’n belangrijke plaats zou gaan innemen in de gemeenschap in en rond Wijk bij Duurstede. Dit is en was slechts mogelijk dankzij de grote inzet van de vrijwilligers die in feite dag en nacht beschikbaar zijn voor onze gasten om deze in de laatste fase van hun leven verlichting en ondersteuning te bieden. Een aantal  vrijwilligers is al vanaf de oprichting van Hospice Duurstede actief. Fantastisch!

_DSC0906.jpg

In het jaar 2020 zal het beleid onveranderd worden voortgezet. Naar verwachting zal het aantal gasten min of meer gelijk blijven maar zal wel in de komende jaren sprake zijn van een gestage groei.
Nieuwe vrijwilligers zullen toetreden en heten wij van harte welkom en een enkeling zal helaas afhaken. Ook in de richting van de vrijwilligers van wie wij afscheid zullen nemen past waardering en dankbaarheid voor hun betrokkenheid en inzet.
Tenslotte dient nog te worden vermeld dat per 1 januari 2020 een wisseling in het bestuur heeft plaatsgevonden omdat onze zeer gewaardeerde secretaris Ben Dik het tijd vond om het stokje over te dragen. In zijn plaats zal Lena Kolff in het vervolg het ambt van secretaris gaan vervullen en haar naam zullen wij de komende tijd zeker nog vaak langs zien komen.

Pallialiefjes en certificaten tijdens de Kersborrel.

De Graanschuur was op 20 december het decor van de gezellige kerstborrel. Een jaarlijks moment waarop we terugkijken, nieuwe vrijwilligers verwelkomen en pallialiefjes aan jubilarissen uitreiken. 

_DSC0910.jpg

De nieuwe vrijwilligers die hun certificaat na de -daagse training ontvingen zijn: Jacqeline Rang, Annelies Uitewaal, Marleen Bruheim, Toos Maass, Lia Rogge, Sylvia van Rooyen en Rian Laven. (Sylvia en Rian staan niet op de foto)

De jubilarissen die al weer 5 jaar zijn verbonden aan de Hospice ontvingen trots hun pallialiefje. Hun namen luiden: Wil van Impelen, Bram Flach, Cora Stuart, Mia Brinkman, Agatha Gravemaker

5 jaar vrijwilligster.jpg

Een pallialiefje is niet alleen een eigentijds sieraad, maar ook een betekenisvol symbool voor mensen die zich verbonden weten met de palliatieve zorg.

Na afloop kreeg  iedereen een fles lekkere wijn mee naar huis.

Kerstlekkernijen van de Hervormde Kerk

Onze vrijwilligers werden voorafgaand aan de feestdagen getrakteerd op en geweldig mooie mand met lekkernijen. Zij hebben heerlijk gesmuld van deze geste van de diaconie van Hervormde gemeente in Wijk bij Duurstede. Dank daarvoor!

Vrijwilligerscolumn, decembermaand 2019

O, wat goed! Wat bijzonder, maar ook zwaar. Dat zou ik nooit kunnen, wel dankbaar werk zeker … ? Dat zijn ongeveer de eerste reacties als mensen horen dat je vrijwilliger bent bij een hospice.

In de hospice wordt er ook vooral geleefd. Het is voor onze gasten het laatste huis en thuis. Een bijna-net-als-thuis-huis. Een huis waar je je veilig en geborgen mag en gaat voelen. Voor onze gasten en dierbaren kan deze laatste levensperiode in de hospice waardevol zijn. Voor ons als vrijwilligers blijft het bijzonder om deze laatste periode van iemands leven en voor hun naasten iets te mogen betekenen. In welke vorm dan ook en voor ieder op zijn of haar eigen wijze.
Er ontstaan mooie gesprekken en momenten. Soms is een luisterend oor of een aanraking al voldoende. De aandacht die we geven aan onze gasten en naasten kan verzachtend zijn. Het is vooral heel dankbaar en een verrijking om vrijwilliger te zijn in de hospice. In elk seizoen, maar de decembermaand is juist door de feestdagen toch een beetje anders. Net als thuis zijn er de versieringen, de kerstboom, de lekkernijen, de bezinning, maar bij ons in de hospice is er ook het bewustzijn van de laatste keer.

Iedereen weet dat; onze gasten, de naasten van onze gasten, de thuiszorg-medewerkers, de huisarts, de nachtverpleegkundige en de vrijwilligers. Soms maakt dit het extra moeilijk, maar de laatste keer kerstmis kan ook heel bijzonder zijn.
De hospice is halverwege december omgetoverd in kerstsferen met een mooie grote kerstboom in de centrale hal en ook de andere centrale ruimtes waren voorzien van guirlandes met lichtjes en een extra kerstboom in de mooie grote keuken. Er zijn vele extra lichtjes in de hospice in deze donkere dagen.
De diensten in het rooster van de decembermaand en tijdens de feestdagen zijn snel opgevuld. Veel vrijwilligers vinden het juist fijn om deze feestdagen een dienst te draaien in de hospice.

Afgelopen kerstdagen waren voor een van onze gasten bijzonder. Op 1e kerstdag was er voor onze gast een samenzijn met de haar familie georganiseerd in de vorm van een kerstbrunch aan de grote keukentafel in de hospice.
De familie had allerlei lekkernijen meegenomen inclusief champagne, waar zij allen mee proosten. Er werd muziek gemaakt door kinderen en kleinkinderen. Het was een mooi tafereel met een lach en een traan. En een mooie herinnering voor allen die haar lief hadden, wetende dat het einde dichtbij aan het komen was

Op 2e kerstdag hadden wij samen onze V3-dienst in de hospice, het was een vredige kerstdag in de hospice. Tegen de avond gaf onze gast bij haar dochter aan, dat ze nog wel een slokje van de champagne van gisteren lustte; er was nog over en het was een heel lekkere, en hij bruiste nog, zei ze. Ze wilde graag ook met de dienstdoende vrijwilligers proosten.
En zo werden er 4 kleine glaasjes gevuld met de champagne en stonden wij, samen met dochter in de kamer bij het bed van onze gast. Met mooie woorden van onze gast en het glaasje champagne in onze handen, proosten we met elkaar,

“Op de toekomst” zei ze!

Wat een bijzonder mooi moment mochten wij, samen beleven op deze 2e kerstdag, dit was voor ons een cadeautje. Met een brok in onze keel verlieten wij de kamer in de wetenschap, dat wij de komende dagen ook geen dienst meer zouden hebben in de hospice en wij onze bijzondere gast niet meer zouden zien. Dit moment was voor ons ook een heel mooi afscheidsmoment, zonder dat het werd uitgesproken.

We proosten namelijk zoals onze gast dat graag wilde, “Op de Toekomst”, heel bijzonder. Met zo’n gevoel en een dienst met een gouden randje op deze 2e kerstdag, mag je dan naar huis gaan.

Kees en Nicole

Prachtige video over Hospice Duurstede

Met medewerking van de PR groep is door het bedrijf Videobird van oud-Wijkenaar Floris Modderman, een filmpje geproduceerd. Vrijwilligster Sylvia van Rooijen ‘vertolkt’ een hoofdrol. Zij vertelt over haar ervaringen als vrijwilliger én als nabestaande van haar vader die in de hospice is overleden. De film is te zien op de website van de hospice: Video Hospice Duurstede.

Schilderij voor Hospice

In Hospice Duurstede hangt sinds kort een prachtig schilderij dat geschonken is door een kunstenares. Zij was gast in de hospice en het kunstwerk hing op haar kamer. Zij vond het zo mooi passen bij de hospice. Haar dochter vond het daarom een mooi gebaar het schilderij te schenken. Op de foto van links naar rechts: vrijwilligers Thea Marchal, Lammy Eleveld en de dochter van de overleden gast.

Schilderij.jpg 

Gift verjaardagsgeld 400,-

Jaap de Graaf, eigenaar van Zanskar, Training en Consultancy en een betrokken inwoner van Wijk bij Duurstede, die ons in de beginfase van de oprichting geholpen heeft met ideeën voor fondsenwerving, heeft 400,- euro van zijn verjaardagsgeld voor zijn 60e verjaardag gedoneerd aan de hospice. Onze dank is groot.

Roparun schenkt een Rubis

Stichting Roparun heeft naar aanleiding van een verzoek van thuiszorgorganisatie Vitras, een Rubis geschonken. Dat is een apparaat waarmee bedlegerige gasten in bed gedouched kunnen worden. De Rubis heeft een waarde van 7.000 euro!.

Rubis.jpg

Emballagepaal Jumbo vrijgevig

Niet voor het eerst stelde Jumbo de emballagepaal gedurende een kwartaal ter beschikking. Het winkelend publiek was vrijgevig en doneerde € 1551, aan statiegeld bonnetjes. Dank daarvoor. Ook dank aan eigenaar Bas van Beek die ons verzoek honoreerde!

Afscheid Ben Dik als secretaris Hospice Duurstede

Op de kerstbijeenkomst voor de vrijwilligers op 20 december 2019 werd er reeds aandacht aan besteed, maar nu is het een feit. Onze zeer gewaardeerde secretaris Ben Dik heeft per 1 januari zijn functie neergelegd en in zijn plaats is Lena Kolff tot het bestuur toegetreden. Ben Dik heeft vanaf 2011 als secretaris gefunctioneerd en is voor velen een vertrouwd gezicht geworden. Wij hebben hem leren kennen als zeer accuraat en als een bijzonder betrokken persoon bij de ontwikkeling en het beheer van Hospice Duurstede. Wij vinden het bijzonder spijtig dat hij besloten heeft om zijn functie neer te leggen maar zullen zijn beslissing vanzelfsprekend respecteren. Wij hopen dat Ben Dik in de toekomst zeker nog wel eens bereid zal zijn om voor Hospice Duurstede hand- en spandiensten te verrichten en wensen hem en zijn echtgenote Annie voor de komende jaren het allerbeste toe. En Lena Kolff heten wij natuurlijk van harte welkom en wensen haar heel veel succes toe in haar nieuwe functie. (Zie ook de website voor het huidige bestuur) 

Lena.jpg

Is de nieuwsbrief niet goed leesbaar? Bekijk hier de online versie Uitschrijven voor de mailing