header

Nieuwsbrief Maart 2021

Geen herdenkingsdienst, maar wel herdenken

Vanwege Corona kunnen we dit jaar niet de traditionele en waardevolle herdenkingsdienst organiseren. Toch willen we de overleden gasten herdenken met hun dierbaren. Als alternatief bieden we hen een herdenkingspakket aan met daarbij een persoonlijk woord

Benoeming waarnemend coördinator

Nicole Wieman is per 1 januari 2021 benoemd tot waarnemend coördinator. Zij ondersteunt coördinator Maureen bij haar werkzaamheden en neemt waar tijdens vakantie en/of afwezigheid onder verantwoordelijkheid van de coördinator.  

Na persoonlijke verlieservaringen, de opleiding nabestaandenzorg en uitvaartbegeleider, heeft Nicole ruime ervaring opgedaan op het gebied van rouw en verliesverwerking. Zij is sinds 5 jaar vrijwilliger bij Hospice Duurstede en tevens 4 jaar bereikbaarheidsvrijwilliger. Haar benoeming ging gepaard met een feestelijk moment met bloemen en gebak. Het bestuur wenst Nicole veel succes in deze nieuwe functie.

Tekenen.jpg

Op de foto tekent Nicole haar aangepaste vrijwilligersovereenkomst;
voorzitter Jaap Remme kijkt goedkeurend toe

Ervaringen van vrijwilligers in coronatijd

Corona  vraagt veel aanpassingen en beperkingen in ons dagelijks leven en in de hospice in het bijzonder. Voor de gasten, hun bezoekers, maar ook voor de vrijwilligers. We vroegen hen hoe zij de effecten van de pandemie in hun werk ervaren. Hun reacties kun je hierna lezen in een monoloog geschreven in de ik-persoon.

Saamhorigheid
In deze coronatijd ervaar ik mijn werk als vrijwilliger in de hospice als een uitje. Je komt dan letterlijk weer met meer mensen in aanraking. Thuis kan dat niet of nauwelijks, zolang je maar één gast per dag mag ontvangen. Ik vind de onderlinge saamhorigheid ook toegenomen. Dat zie je bijvoorbeeld als er plotseling een dienst openvalt; die is weer snel gevuld. Noodgedwongen moesten we tijdelijk vijfuurs-diensten doen, voor niemand was dat een probleem.

Wennen aan regels
In het begin moest ik zelf erg wennen aan de coronaregels: zowel binnen als buiten de Hospice. Ik moest wennen aan het afstand houden: juist in de Hospice wil je dichtbij de gasten kunnen zijn en wil je ze steunen - ook door ze aan te raken - iets wat nu niet kan en mag. Dat geldt ook voor het contact met de familie. Als iemand verdrietig is, sla ik graag een arm om de schouder, maar dat gaat nu echt niet. Voor mij betekent het echt dat er letterlijk en figuurlijk een afstand is tot familie en vrienden van de gast. Wat ook niet fijn is, als je iemand de toegang moet weigeren.
Toch raak je in de loop van deze pandemie gewend aan de afspraken hoe we ons moeten houden aan de maatregelen.

Gemis aan keukengeluiden
Wat ik ook mis, is dat je met familie in de keuken even een kopje koffie of thee kon drinken. Zittend aan de keukentafel  en luisteren naar hun verhaal. Ik genoot ervan als ze heerlijk aan het kokkerellen waren, terwijl de kleinkinderen aan de tafel konden tekenen, puzzelen of een spelletje doen. Voor hen was het dan ook heel fijn om even afstand te nemen tot hun zieke familielid.

Niet meer uitgeleiden
Ook vind ik het jammer dat er geen uitgeleide meer mogelijk is met veel vrijwilligers erbij.  In de pre-Coronatijd kon je bij de uitgeleide zijn en op die manier je medeleven tonen en de familie condoleren. Nu kan het zo zijn dat er, voor mijn gevoel, een abrupt einde is gekomen aan het verzorgen en verwennen van de gast. Je kunt het niet meer afsluiten op de manier die we gewend waren.

Hoop op betere tijden
Hopelijk worden we allemaal op korte termijn gevaccineerd en kunnen we misschien stapje voor stapje weer terug naar het oude normaal.

Bijzonder blij dat in de hospice tot op heden (maart 2021) geen corona is geconstateerd. Ik hoop dat alles gauw weer wordt zoals het was vóórdat corona zijn intrede deed. Belangrijk is uiteraard dat alle vrijwilligers en de medewerkers van Vitras en de Buurtzorg gezond blijven en hun werk in de Hospice kunnen blijven doen.

Ik, de vrijwilliger

Mooie opbrengst donatiepaal Jumbo

Veel klanten van Jumbo doneerden in het laatste kwartaal van 2020 hun statiegeldbonnen in de donatiepaal. De opbrengst was maar liefst € 1.715,-. Geweldig! Dank aan Jumbo voor het beschikbaar stellen en dank aan de klanten voor hun giften!

Lees meer

Steun de Roparun en koop een lot

De boodschap in deze kop lezen we meestal anders: Steun de hospice. Maar deze keer maken we dus een uitzondering voor stichting Roparun. De pandemie trok vorig jaar een dikke streep door de sponsorevenementen.Ook de jaarlijks sponsorloop/fietstocht tussen Parijs-Rotterdam en Hamburg-Rotterdam kon geen doorgang vinden. Dit evenement levert jaarlijks veel geld op, bijeengebracht door hardlopers en fietsers op elk niveau.
Door het wegvallen van dergelijke sponsorevenementen werden vele miljoenen minder geworven voor de goede doelen die Roparun ondersteunt. Doelen zoals onze hospice bijvoorbeeld.

Om die reden werkt het bestuur graag mee aan het verzoek van Roparun om de verkoop van loten te promoten. Hiermee kunnen we de stichting ondersteunen. Bovendien maak je kans op mooie prijzen, zoals een auto.

Waar vind ik de loten?
De loten liggen in het keuken van de hospice naast de  welbekende collectebus. Ze kosten €2,50 per stuk. Je kunt ze zelf pakken en het bedrag in de bus doneren. Vind je het makkelijker om je donatie over te maken? Dat kan ook: op NL73 RABO 0111828392 t.n.v. Stichting Hospice Duurstede o.v.v. Loten Roparun. 

PHOTO-2021-03-31-20-45-31.jpg

Hospice dankbaar voor schenkingen
Roparun kent gelden toe aan instellingen, goede doelen of projecten die bijdragen aan de missie van Roparun. Die luidt: ‘Leven toevoegen aan de dagen, waar vaak geen dagen meer kunnen worden toegevoegd aan het leven”.

Dankzij Roparun heeft onze Hospice al veel investeringen kunnen doen. Door de jaren mochten we al veel schenkingen ontvangen.Voor een indruk: scroll door de nieuwsberichten op onze site: Nieuws - Hospice Duurstede meer weten over Roparun ga dan naar: Home - Roparun.

Lees meer
Is de nieuwsbrief niet goed leesbaar? Bekijk hier de online versie Uitschrijven voor de mailing