header

Nieuwsbrief Januari 2019

Voorzitter Jaap Remme kijkt terug op 2018 en blikt vooruit naar 2019

Aan het begin van een nieuw jaar moet je vooruit kijken en is een terugblik in feite nog niet aan de orde. Hoewel bestuurders en vrijwilligers natuurlijk altijd alert dienen te blijven, hoeven wij ons wat de toekomst betreft, onder meer door gunstige omstandigheden, niet zo veel zorgen te maken. Immers een fantastisch team van vrijwilligers staat klaar om onze gasten te verzorgen en te begeleiden in een prachtige en zeer goed ingerichte accommodatie, ondersteund door professionals.

Toch is het op zijn plaats om ook een moment naar het verleden te kijken en in het bijzonder naar de gang van zaken in 2018. Het jaar dat de realisatie van de nieuwe vestiging van Hospice Duurstede tot stand kwam. In het korte bestaan van Hospice Duurstede moet dit worden beschouwd als één van de hoogtepunten. Onder meer gelet op de feestelijke opening in aanwezigheid van locale bestuurders, is aan dit gebeuren natuurlijk al veel aandacht besteed, maar toch is de herinnering blijvend en zal die ons nog lange tijd met trots vervullen. Al eerder is gewezen op de bijzondere situatie dat op een bepaald moment zich tegelijkertijd meerdere kansen voordeden die tezamen de nieuwe vestiging van Hospice Duurstede mogelijk maakten. Eigenlijk een wonder maar ook een geschenk, in het bijzonder voor de vele gasten die wij mogen ontvangen om hen in de laatste fase van hun leven de nodige aandacht en warmte te kunnen bieden.

Jaap Remme

Kerstborrel Hospice voor vrijwilligers

Vrijdag 21 december werd de jaarlijkse kerstborrel voor alle vrijwilligers gehouden in Hotel restaurant De Gouden leeuw. Inmiddels al voor de 6e keer kon men in een genoeglijke sfeer samen genieten van elkaars gezelschap onder het genot van een hapje en een drankje. Voorzitter Jaap Remme startte met een welkomstwoord en bracht vervolgens een toost uit.

Achtereenvolgens werden  6 gemotiveerde nieuwe vrijwilligers welkom geheten. Zij hebben hun driedaagse training afgerond en ontvingen daarvoor een certificaat uit handen van Conny van Tol. Wij hopen dat zij zich snel thuis zullen voelen tussen hun collega’s binnen de hospice en dat zij met voldoening dit liefdevolle werk kunnen gaan doen.

Daarnaast zijn er ook 8 pallialiefjes uitgereikt aan vrijwilligers die 5 jaar werkzaam zijn binnen de hospice. Met dit pallialiefje, een speldje,  laat je zien dat je de palliatieve zorg een warm hart toedraagt. Dit pallialiefje is niet alleen een eigentijds sieraad, maar ook een betekenisvol symbool voor mensen die zich verbonden weten met de palliatieve zorg.

Tot grote verrassing werden enkele bestuursleden, samen met Maureen, de coördinator, naar voren geroepen. Namens de vrijwilligers werd een prachtig kunstwerk aangeboden. Dit gebaar wordt door het bestuur zeer gewaardeerd. De vrijwilligers hadden ook al een plek uitgekozen in de hospice, zodat iedereen er van kan genieten. 

Na nog gezellig met elkaar gesproken te hebben, werd de middag afgesloten en keerde iedereen met nog een attentie huiswaarts.

Succesvolle 3-daagse training voor nieuwe vrijwilligers

Tijdens de kerstborrel mochten we weer 6 certificaten uitdelen aan nieuwe collega-vrijwilligers, te weten: Anita, Demi, Eveline, Karin, Tua en Willem.  Alle zes hadden zij met succes de training voltooid, die zoals gebruikelijk weer bijzonder inspirerend was voor alle betrokkenen.

Het blijft bijzonder,  6 mensen die elkaar niet of nauwelijks kenden die na de eerste dag bij de evaluatie het met elkaar eens waren dat er een verbondenheid was ontstaan en zeker het vertrouwen om vrijuit te praten over privé ervaringen en de niet altijd makkelijke onderwerpen in de training zoals dood, sterven, afscheid nemen, loslaten en rouw.

Er is gehuild en gelachen en we hebben de dagen afgesloten met het thema loslaten. De vraag was of je thuis iets kleins wilde kiezen waar je aan gehecht was en dat mooi wilde inpakken en meenemen, waarvan je ook van wist dat je het niet meer terug kreeg. Loslaten.

De training werd gehouden in de boerderij De Waarden aan de Ossenwaard in Cothen. Met dank aan Henk van Ravenhorst die deze locatie ter beschikking stelde. Onze ‘traditionele’ trainingslocatie De Zonnewijzer was van eigenaar veranderd en daardoor niet langer beschikbaar. De Waarden heeft een fijne sfeer omdat daar de ‘zorg’ zeer aanwezig is. Hier logeren mensen met een niet aangeboren hersenletsel, jong en oud.

Veel dank gaat ook uit naar de gulle Wijkse en Cothense cateraars en onze eigen kunsten. Ik ( Conny ) had een tip gekregen dat er mogelijk horeca bedrijven waren die de lunch wel wilden sponseren en dat lukte.

Op dag 1  werden wij om 12.30 verrast met heerlijke belegde broodjes van Cafetaria Het Oude Raedthuys uit Cothen. Op dag 2, inmiddels traditie geworden, maakte een ieder iets kleins en wat er dan op tafel verschijnt is steeds weer een feestje. Op dag 3 werden we wederom verrast door Tim Culinair uit Wijk bij Duurstede die om 12.30 heerlijke belegde broodjes bracht.

De certificaten zijn op de kerstborrel uitgedeeld aan 6 mooie mensen die als vrijwilliger zeker hun bijdrage gaan leveren in de hospice.

Wij (Ilse en Conny) kijken voldaan terug naar deze dagen.

Vrijwilligerscolumn

Will van Impelen hebben we in augustus al gevraagd voor een interview. Dat was nog in die hete zomer en ruim voor de verhuizing van onze hospice.Na onderling overleg besloten we te wachten tot we gesetteld zouden zijn in onze nieuwe omgeving.

Will kreeg zes jaar geleden met een groot verlies te maken toen haar dochter overleed. De verzorging van haar dochter en haar gezin was na het overlijden minder intensief geworden.Will wilde na een paar jaar iets met de vrijgekomen tijd gaan doen.
“Vrijwilligster bij het E & E zag ik niet zo zitten”, zegt Will, “enige tijd later las ik een advertentie in de krant, waarin vrijwilligers voor de hospice werden gevraagd. Dat leek me wel wat en een afspraak met Maureen was snel gemaakt.”
Will nam drie maanden de tijd om te zien of dit vrijwilligerswerk wel iets voor haar zou zijn. Wat zich afspeelde in de hospice, bleek tijdens haar fietstocht naar Cothen niet meer op de voorgrond te staan. Ze kon goed afstand nemen. Kortom dit vrijwilligerswerk was haar op het lijf geschreven.Inmiddels werkt Will al vier jaar in de hospice.

De cursus aan het begin van de vrijwilligersloopbaan was heel goed. “De onderlinge band en de inbreng van Conny vond ik heel fijn”, zo zegt Will. Ook aan de tilcursus van Wim Kocken denkt ze met een positief gevoel terug. 

Will werkt graag in de V1 dienst van 07.00 tot 11.00 uur. “Dan heb je nog wat aan je dag!” En die dagen zijn bij Will goed ingevuld. (Iets wat wij als pensionado’s kunnen beamen).
Will heeft verschillende hobby’s, waarbij ze als eerste zingen noemde. Het koor Tranen met tuiten oefent één keer in de twee weken en ze slaat geen repetitie over. Dat zegt naar ons idee genoeg. Verder is Will creatief met het maken van 3D-kaarten. Op donderdagmiddag is er de Rozen-soos. Dat is een gezellige spelletjesmiddag voor de Rozenbuurt in Cothen.
Vervolgens haalt ze haar kleinkinderen een aantal keren per week uit school.Ook heeft Will een grote vriendinnenkring. Iedere maand komen ze bij elkaar om te genieten van de koffie en de verhalen.
Vroeger heeft Will gewerkt bij Atelier Goldner Schnitt. Met een aantal oud-collega’s heeft ze nog steeds contact. Een keer in de vijf weken komen zij bij elkaar om even “bij te kletsen”.Overigens vinden wij het knap, dat Will elke week minimaal één keer een dienst doet in de hospice.

De samenwerking met de andere vrijwilligers verloopt prima! “Als dat niet zo zou zijn, hadden we ook niet zo’n zestig vrijwilligers”. Will let er niet op met wie ze werkt. “Ach, eigenlijk kan ik met iedereen goed uit de voeten en werk ik met plezier”. De samenwerking met de professionals vindt Wil plezierig. “Als ze vragen om even te helpen, doe ik dat graag. Maar vragen ze dat niet, is het ook goed. Het zijn allemaal aardige mensen”, vervolgt Will.

Hierna komen we te spreken over ons nieuwe onderkomen. “Het is een prachtig gebouw geworden. In het begin hadden we veel last van de akoestiek. “Mijn oren tuitten van het ketsende geluid. Maar daar is dankzij geluiddempende materialen gelukkig een eind aan gekomen”, geeft Will aan. Waren de kamers in de oude hospice royaler van opzet en de loopafstanden minder, toch biedt ons nieuwe huis meer mogelijkheden.”We zijn over het algemeen drukker en lopen meer, maar de faciliteiten zijn enorm verbeterd”.

 Will gaat de komende jaren graag door met dit werk!  Wat we ons met elkaar afvragen, is dat de mensen bijna altijd het idee hebben, dat dit vrijwilligerswerk alleen maar triest en daarom zwaar zou zijn. We komen tot de conclusie, dat dit een wat vertekend beeld geeft. We hebben ook dikwijls veel plezier met elkaar en de gasten. Alle normale emoties uit het dagelijks leven doen zich ook in de hospice voor. Will geeft aan, dat ze anderen door haar eigen ervaringen warm weet te maken voor deze vorm van vrijwilligerswerk.

Nadat we alle vragen die we hadden, hebben afgevuurd, restte ons Will hartelijk te bedanken voor dit prettige en openhartige interview.

Loes en Jos

Emballagepaal haalt € 1530,70 op bij supermarkt Jumbo

Tijdens het laatste kwartaal in 2018 heeft de emballagepaal van Hospice Duurstede een plekje gehad naast het inleverpunt van lege statiegeldflessen. Dit heeft een fantastisch bedrag opgeleverd van  € 1530,70.

Hospice Duurstede is er erg blij mee en zal hiervoor zeker een mooie bestemming vinden.Een bedankbrief namens bestuur en vrijwilligers, bestemd voor alle klanten die gedoneerd hebben, is opgehangen in de winkel.

Rotary doneert 750 euro!

De jaarlijkse Santarun 2018 van onze locale Rotaryclub veranderde 15 december Wijk weer in een groot en rood mensenlint. Kleine, grote, snelle en minder snelle SantaOpa’s en SantaOma’s, SantaMannen en SantaVrouwen én SantaKinderen. Allen in hun SantaLooppak. Ieder op zijn eigen snelheid. Wat een feestelijk gezicht was dat. “Er werd niet alleen gelopen voor de sportieve en gezonde uitdaging”, vertelt een enthousiaste Rotary-voorzitter Douwe Feenstra. “Maar ook voor goede doelen.” Een van de doelen was Hospice Duurstede en voorzitter Jaap Remme mocht 750 euro in ontvangst nemen.

Zoals bekend dragen de Rotarians Hospice Duurstede een warm hart toe. Voorzitter Feenstra motiveert dat als volgt: “Wij vinden het belangrijk dat mensen in hun laatste levensfase kunnen kiezen om te sterven in een warme thuissfeer indien dit thuis niet mogelijk is. Jullie maken dit mogelijk en wij danken jullie en alle vrijwilligers daarvoor”.

Is de nieuwsbrief niet goed leesbaar? Bekijk hier de online versie Uitschrijven voor de mailing