header

Nieuwsbrief April 2020

Coronavirus

Zoals aan alle Nederlanders gevraagd wordt, houdt ook Hospice Duurstede zich in deze tijd van het Coronavirus aan de richtlijnen van het RIVM. Wij doen er alles aan, wat binnen ons vermogen ligt, om het Coronavirus buiten de deur te houden. 

Coördinator, Maureen Brouwer, kan in deze tijd nog steeds rekenen op een grote groep vrijwilligers, die paraat blijft staan om samen met de verpleegkundigen en huisartsen onze  gasten bij te staan in de laatste fase van hun leven.
Momenteel zorgen 40 van de 60 vrijwilligers voor de invulling van het rooster, daarom is besloten om een zorgvuldig opnamebeleid te hanteren betreffende het aantal gasten.

Herdenkingsbijeenkomst Hospice Duurstede donderdag 12 maart

Ook dit jaar hielden wij een herdenkingsbijeenkomst voor de families en nabestaanden van onze overleden gasten van het jaar 2019 in de Kersenhut te Cothen. Het afgelopen jaar hebben wij 28 gasten en hun families mogen ontvangen bij ons in de hospice.

Vanwege het coronavirus, was het de dagen voorafgaand en de dag zelf nog even spannend of we de herdenkingsbijeenkomst door konden laten gaan, vanwege de maatregelen die genomen werden voor groepsbijeenkomsten. Na overleg met de veiligheidregio en het RIVM mocht de herdenking door gaan, we waren met minder dan 100 personen, met inachtneming van de richtlijnen: geen handen schudden en geen knuffels. Het was vreemd om onze gasten geen hand te geven bij binnenkomst, maar met woorden en een gebaar. Omdat een ieder bekend was met de regels is het goed verlopen. Een aantal gasten meldde zich af, maar evengoed waren er zo'n 75 gasten inclusief het koor en de aanwezige vrijwilligers.
(De herdenkingsbijeenkomst was op 12 maart; dat was voordat de "intelligente” lockdown verplicht werd; vandaar dat de herdenking nog door mocht gaan en we ook nog een foto hebben van de bijeenkomst rondom de herdenkingsviering van onze overleden gasten in 2019)

PHOTO-2020-03-19-12-53-29c.jpg

Het was een mooie avond, die in het teken stond van muziek, gedichten, het noemen van de namen van de overleden gasten, een mooi verhaal en het aansteken van een persoonlijk herdenkingskaarsje. De gedichten en het verhaal werden dit jaar door verschillende vrijwilligers voorgedragen. Nadat alle namen genoemd waren en de kaarsjes aangestoken, brandden er 28 kaarsjes in de vorm van een hart, mooi. Vele families hebben hier een foto van gemaakt. De muziek werd dit jaar verzorgd door het projectkoor "Kort maar krachtig"; vrijwilliger Anita Mocking maakt ook deel uit van dit koor.

PHOTO-2020-03-19-12-53-29d.jpg

De families en nabestaanden mochten na afloop het kaarsje mee naar huis nemen en voor elke overleden gast was er ook een witte roos. We reikten ze na afloop uit aan de nabestaanden van de gasten.
Na afloop van de herdenkingsbijeenkomst was er nog een kort samenzijn onder het genot van een kopje koffie/thee met een homemade lekkernij; een cup cake gemaakt door vrijwilliger Karin van Wieringen.
De aanwezige families/nabestaanden en aanwezige vrijwilligers vonden het een mooie avond en het was goed om op deze manier met elkaar te herdenken.

We kijken terug op een mooie herdenkingsbijeenkomst!

De herdenkingsbijeenkomst is mede mogelijk gemaakt door medewerking/sponsoring van; Familie Vernooy voor het beschikbaar stellen van de Kersenhut, Drukkerij Den Hoed, Bloemsierkunst Henk Ganzeman en Paul Vernooy Catering.

Herdenkingscommissie

Nieuwe donatieboxen voor Hospice Duurstede

Onlangs zijn er twee nieuwe donatieboxen gemaakt door Ton Tollenaar, een betrokken inwoner uit Wijk bij Duurstede. We hebben de Wijkse kunstenares Marjolijn van der Gun gevraagd om ze mooi te beschilderen. Momenteel wordt hier de laatste hand aan gelegd.
Als laatste zal onze grafisch vormgever Anton Rekké de boxen aanpassen met ons logo en huisstijl. 
We zijn blij dat de bovengenoemde mensen hieraan een bijdrage geleverd hebben; hartelijk dank!

Verjaardagsbox.jpg

De donatieboxen kunnen op verzoek meegegeven worden aan iedereen die bij een speciale gelegenheid, zoals een uitvaart of een verjaardag, mensen de mogelijkheid wil geven een donatie te doen aan de hospice.

Vrijwilligerscolum: Annelies Huffmeijer: “Dankbaar om deel uit te maken van Hospice Duurstede”

We hebben Annelies Huffmeijer bereid gevonden om te worden geïnterviewd. Annelies is bestuurslid en heeft een keer per week bereikbaarheidsdienst.
Vanuit haar beroep als doktersassistente en later bij de bloedafname bij de Trombosedienst kwam Annelies ook in aanraking met het wel en wee in een hospice. Inmiddels is ze al anderhalf jaar geleden met haar werk bij de Trombosedienst gestopt.

Annelies is vanaf het eerste begin van het onderzoek om te starten met een hospice in Wijk bij Duurstede betrokken. Ruim tien jaar geleden zat zij in de initiatiefgroep met enkele mensen, die graag een hospice wilde realiseren in Wijk.
“Daar zat best veel werk aan vast. Er werd een haalbaarheidsonderzoek en een behoeftepeiling gedaan. Verder nog enkele hospices in de regio bezocht. Vervolgens is – nadat een hospice in Wijk haalbaar bleek – een stichting opgericht en werden bestuursleden benoemd. Vanaf die tijd ben ik bestuurslid met het taakveld public relations (pr).”
Toen onze hospice in maart 2013 startte, was er dus al veel werk verzet, waarbij Annelies nauw betrokken was.

Aan de training voor de vrijwilligers heeft ze deelgenomen om te weten waar met name de vrijwilligers tegenaan kunnen lopen tijdens hun diensten. “Ik wil ook graag weten hoe het binnen de hospice reilt en zeilt. ’s Avonds rond de klok van tien uur neem ik, als ik de bereikbaarheidsdienst heb, contact op met de vrijwilligers, die dan avonddienst hebben. Er worden belangrijke zaken doorgegeven door deze vrijwilligers. Af en toe moet je wat meer doorvragen. Meestal ben ik die dag ook even in de hospice geweest om sfeer te proeven, zodat ik de overdracht naar de volgende bereikbaarheidsdienst zo goed mogelijk kan doen.” Ze zijn in totaal met vijf vrijwilligers, die ieder één etmaal in de week een bereikbaarheidsdienst / achterwachtfunctie vervullen om onze coördinator, Maureen Brouwer, te ontlasten. “Ik vind het fijn deze taak te mogen doen.”

We zijn erg benieuwd hoe de ervaringen van Annelies zijn, als ze een opname doet.
“Het heeft twee kanten: fijn, dat je de gast met de naaste(n) in een veilige, warme omgeving kan ontvangen. Hier proberen we met zijn allen deze laatste fase van het leven voor onze gast zo comfortabel mogelijk te laten verlopen. Aan de andere kant vind ik het verdrietig als mensen beseffen dat ze hun eigen vertrouwde omgeving moeten loslaten.” Na de opname blijft Annelies op de achtergrond. Wel probeert ze bij de uitgeleide van deze gast te zijn na het overlijden.

Binnen het bestuur heeft ze het prima naar haar zin. De pr heeft haar warme belangstelling. “Ik ben daar niet alleen mee bezig, maar werk vanaf het begin samen met een viertal enthousiaste PR mensen, die dit ook allemaal op vrijwillige basis doen. Ik ben overtuigd van de noodzaak van een hospice in onze gemeente. Aanvankelijk probeerden we draagvlak te creëren voor de hospice. Verder is het nu tevens belangrijk, dat de bekendheid van onze hospice groot en goed blijft. In de beginfase van de hospice is de website opgezet en via nieuwsbrieven en persberichten trachten we de bekendheid van de hospice levendig te houden.”
Als er iets gedaan gaat worden – denk aan de najaarsacties, bv een paar jaar geleden de kerstmarkt, vorig jaar de appeltaartenactie etc, dan weet Annelies samen met de leden van de PR-groep de vrijwilligers te enthousiasmeren om hieraan mee te doen.

In het bestuur voelt ze zich als een vis in het water. Het bestuur heeft een rol op de achtergrond en faciliteert voornamelijk in het ondersteunen van de vrijwilligers, zodat zij hun werk voor de gasten zo goed mogelijk kunnen doen. Het bestuur werkt heel goed samen. Ieder bestuurslid heeft een eigen takenpakket.

Dan komen we uiteraard op ons nieuwe onderkomen in de Karel de Grotestraat terecht. “De Willem van Abcoudestichting heeft ons hierbij enorm geholpen. Zij hebben het gebouw gekocht en aangepast in prachtige gastenverblijven, werkplekken voor de coördinator, verpleegkundigen, artsen en vrijwilligers. Familieleden kunnen onderling in deze huisvesting ook makkelijker contact maken.”

Tenslotte nog een ontboezeming: “Onze hospice wordt hoog gewaardeerd door artsen, verpleegkundigen en niet in de laatste plaats door de gasten en door hun families. De hospice vervult een heel belangrijke functie in de onze gemeente, maar ook in de regio. Ook van vrijwilligers hoor ik, dat ze veel waardering krijgen. Ik vind het fijn en ben dankbaar om deel uit te mogen maken van zo’n fijne organisatie als Hospice Duurstede.”

Wij hebben genoten van het openhartige gesprek en de warmte die zij uitdraagt t.a.v. alle betrokkenen bij onze hospice. Hartelijk dank!!

Loes en Jos

Hoe kwamen de troostberen naar Hospice Duurstede?

Vrijwilligster Nicole Wieman vertelt. “Via mijn baan bij een van de Veiligheidsregio's in Nederland kwamen de troostberen wel eens aan mij voorbij. Ik dacht dat het mooi zou zijn, dat wij voor de kleintjes die een bezoek brengen aan papa, mama, opa of oma we vanuit de hospice deze kleintjes een troostbeer kunnen aanbieden op het moment dat het nodig is. Een beer als troost, een beer als herinnering, een beer om aan vast te houden in een verdrietige tijd van afscheid nemen.

Troostberen.jpg

Ik heb de stoute schoenen aangetrokken en Good Bears aangeschreven en kreeg het volgende antwoord:

Hartelijk dank voor je hartverwarmende brief. Fijn te horen dat je zo betrokken bent. Wij zijn zelf goed bekend met het goede werk van een hospice en ja, helaas blijven er vaak na overlijden ontroostbare kindjes achter. Jouw initiatief willen wij dan ook graag ondersteunen en we stellen graag een doos (24 stuks) Good Bears ter beschikking.

Zo is het gegaan en nu beschikken wij over 24 troostberen die zeker hun weg gaan vinden. Als bonus ontvingen we een reuze exemplaar die in de woonkamer van de hospice woont.

We zijn beretrots op je! Dankjewel Nicole

Maureen

Is de nieuwsbrief niet goed leesbaar? Bekijk hier de online versie Uitschrijven voor de mailing