header

Nieuwsbrief September 2021

Zietsen met de Rotary voor Hospice Duurstede, 9 oktober 2021

Hospice Duurstede is een van de goede doelen waarvoor de Rotary Wijk bij Duurstede op 9 oktober het ‘Zietsen’evenement’ organiseert.

Zietsen

Zietsen staat voor zien en fietsen. De Rotarians hebben 17 routes uitgezet tussen de 17 en 44 km. Inschrijven kan via de website www.zietsen.nl. Hier vind je alle routes en de verschillende activiteiten waaruit je een keuze kunt maken. De start is op de Markt tussen 8.30 en 10.00 uur. Lees meer over het zietsen-evenement in Wijks Nieuws.

Burgemeester Meerts bezoekt Hospice Duurstede, 17-08-2021

Burgemeester Iris Meerts bracht midden in de zomervakantie een werkbezoek aan Hospice Duurstede. Aan de keukentafel sprak zij met vrijwilligers, Jacqueline Rang en Hennie Lammertink, over hun belangrijke werk. Coördinator Maureen Brouwer leidde haar rond. Maureen waardeert het zeer dat de burgemeester langs kwam. “Mevrouw Meerts nam ruim de tijd en was zeer geïnteresseerd en sprak waarderende woorden. Fijn dat we op die manier weten dat ons gemeentebestuur belang hecht aan Hospice Duurstede."

Iris Meerts Hospice met vrijwilligsters en Maureen

Op de foto: Maureen Brouwer, Jacqueline Rang, burgemeester Iris Meerts, Hennie Lammertink en Annelies Huffmeijer (foto: Ankie Meutgeert)

Huisarts Adri de Heij: “Vrijwilligers zijn mijn ogen en oren”

Huisarts Adri de Heij is vanaf het prille begin betrokken bij Hospice Duurstede. We spraken hem thuis aan de keukentafel, naast zijn praktijk aan de Brink in Langbroek.

Tijdens het interview gaat de telefoon regelmatig en komt een collega binnen om even een casus te bespreken. Het is zijn lunchpauze, dus verorbert hij ook nog een boterham. Onderwijl blikken we terug op de eerste stappen van Hospice Duurstede en nut en noodzaak daarvan. Hij hield er lang geleden een pleidooi voor in het E&E.

Adri is gelukkig met de hospice.  “Voor de komst van hospice Duurstede waren mijn patiënten aangewezen op de hospice in Zeist. Ook daar is de zorg prima, maar voor mij was het praktisch wel een belemmering. De reistijd was relatief lang. Dat zou betekenen dat je die tijd niet kunt besteden aan zorgverlening voor andere patiënten.  Daarom moest ik de zorg in de hospice overdragen aan een collega-huisarts uit Zeist,  wat ik heel onbevredigend vond.”

Een hospice is een goed alternatief voor als de terminale zorg thuis niet meer geboden kan worden, vindt hij. “Ik streef er altijd naar mijn patiënten thuis te laten sterven als het kan. Kan dat niet, bijvoorbeeld omdat er geen mantelzorg is, of omdat de zorg te zwaar wordt voor de mantelzorgers, dan biedt de hospice een vangnet waar liefdevolle zorg wordt gegeven”.

Hij is al 32 jaar huisarts in Langbroek en met plezier. Een vak waar hij ooit bewust voor koos, omdat de huisarts vanuit medisch -en sociaal- perspectief “veel breder naar de mens kijkt”. “Dat sprak me aan in mijn keuze voor huisartsengeneeskunde. Een medisch specialist heeft een professioneel beperkter visie op zijn patiënt. Dat is logisch, dat hoort bij de specialisatie. Wij kunnen echter nooit zeggen: dat is niet mijn gebied.”

In die 32 jaar heeft hij de patiënt ‘zien veranderen’. Die is in veel gevallen meer consument geworden, mede gestimuleerd door de politiek. Adri zet er zijn vraagtekens bij. “De gezondheidszorg is een hulpverlenend- en geen serviceverlenend systeem. Uiteindelijk wil iedereen wel geholpen worden. En ja ik ontmoet patiënten die hun eigen diagnose stellen met behulp van internet. Net zoals mensen zich inlezen voor een product als ze naar een elektronicawinkel gaan. Maar aan weetjes alleen heb je niet genoeg. Dat kunnen wij professionals toch beter. Gelukkig maar voor hen.”

Wat ook veranderd is, is de zorg voor de patiënt. Meer dan vroeger is dat een ‘teamspel’ geworden. “Zorg kun je niet alleen bieden. Het is een samenspel tussen patiënt, de dokter en soms ook met mantelzorgers of zorgverleners van de thuiszorg. De patiënt moet goed weten wat de mogelijkheden zijn om mee te kunnen beslissen wat de beste oplossing is. In een terminale fase kan dan een keuze voor een hospice gemaakt worden.”

Ook in de hospice ervaart De Heij het belang van teamwork. “De teamleden in de hospice zijn mijn ogen en oren. De vrijwilligers en verpleegkundigen zien de patiënt natuurlijk veel meer dan ik. Dus vraag ik hen ook hoe het gaat met de patiënt. Vrijwilliger, verpleegkundige van de Vitras of Buurtzorg; we hebben allemaal een functie. Daar zetten we onze talenten voor in. Met als doel de patiënt en zijn naasten optimaal comfort te bieden.”

Adri de Heij is dan ook blij met het team van Hospice Duurstede. Hij ervaart een grote betrokkenheid van alle medewerkers voor de gasten, waaronder zijn patiënten. Maar hij houdt hen ook ‘in de gaten’. “Ik praat natuurlijk ook met de vrijwilligers. Sommige terminale zorg is intensief, niet alleen voor de professional, maar ook voor de vrijwilligers. Dan vind ik het belangrijk dat ik weet hoe zij dat ervaren. Een gesprekje kan dan vaak al wat opluchting geven.”

Geen gek idee, die Copa Tonto, 29 augustus 2021

Voor de zevende keer organiseerde café de Malle Molen het voetbaltoernooi de Copa Tonto. En ook deze keer ging de opbrengst weer naar Hospice Duurstede. We kregen maar liefst 720 euro.

Coppa Tonto

Wat niet veel mensen weten is dat dit toernooi speciaal is opgericht voor Hospice Duurstede, zegt Gert-Jan van Rooijen van café de Malle Molen. “Mijn partner was een aantal jaren terug vrijwilliger in de hospice. We begrepen toen dat de hospice voor een deel afhankelijk was van giften. We vroegen ons toen af , hoe wij ons steentje konden bijdragen."

Het duurde niet lang of de Copa Tonto was ‘geboren’. Vraag is waarom die naam. “Dat heeft te maken met de naam van ons café. Tonto betekent gek in het spaans en gek is een synoniem voor mal. Copa betekent beker. Dus tijdens ons toernooi spelen de teams voor de malle beker.”

Geen gek idee als dat elk jaar weer leidt tot een mooie gift. Het bestuur dankt dan ook Gert-Jan en de deelnemende teams!

Vrijwilligerscolumn

Voor deze column hebben we Judith Holleeder gevraagd. Zij doet naast het ‘gewone’ vrijwilligerswerk ook bereikbaarheidsdiensten.

Start van haar vrijwilligerswerk bij onze hospice
Eind 2016 heeft Judith haar terminale moeder acht weken verzorgd. Nadat haar moeder was overleden, zag ze in de krant een advertentie voor vrijwilligerswerk bij de hospice. “Dit is het voor mij”. En in maart 2017 heeft Judith zich aangemeld. “Na anderhalf jaar in de ‘oude’ hospice gewerkt te hebben, geniet ik nu van een mooi, nieuw en ruimer opgezet hospice.” 

Samenwerking
“Met de collega-vrijwilligers kan ik goed samenwerken.” Van haar hart maakt ze geen moordkuil. Als er naar haar idee anders moet worden gehandeld, spreekt ze dat ook direct uit.“Met de medewerkers van de thuiszorg heb ik een goede verstandhouding. Ik bied graag hulp als daarom wordt gevraagd. Ik kan overal tegen en kan mensen bijstaan, ook als ze bijvoorbeeld moeten overgeven.”

Bereikbaarheidsdienst
”Al enige tijd geleden werd ik gevraagd om mee te draaien als vrijwilliger in de bereikbaarheidsdienst”. Een bereikbaarheidsdienst is een dienst naast de standaard vrijwilligersdienst. Een bereikbaarheidsdienst is eenmaal per week en duurt 24 aaneengesloten uren. Dinsdag is mijn vaste bereikbaarheidsdienst, van 23.00 uur maandag tot 23.00 uur dinsdag. Dat betekent dat ik gebeld kan worden bij calamiteiten en voor belangrijke zaken. Mocht er een gast overlijden in de nacht dan word ik om 06.30 uur gebeld door de nachtverpleegkundige. Ik bespreek met haar de situatie en samen bepalen we het tijdstip waarop ik in de hospice zal zijn om met de familie het verblijf netjes af te ronden.

Het kan ook gebeuren dat er een nieuwe gast in de hospice komt. De opnames worden in principe door Maureen gedaan, maar mocht zij verhinderd zijn dan begeleidt de dienstdoende bereikbaarheidsvrijwilliger de opname samen met de zorgprofessional van de thuiszorg.” In het rooster kunnen de vrijwilligers zien wie de bereikbaarheidsdienst heeft en wie de nachtverpleegkundige is.
“Om 22.00 uur verstuurt de bereikbaarheidsvrijwilliger per mail de overdracht. Hierdoor weet je wat er speelt in de hospice en kom je beslagen ten ijs als je moet inspringen, begeleiden of aanwezig moet zijn. Op mijn beurt bel ik aan het einde van mijn dienst om 21.30 uur de vrijwilligers van de avonddienst om te horen wat zich die dag heeft afgespeeld en hoe het met de gast(en) gaat. Hiervan maak ik een verslag en stuur dit op mijn beurt per mail naar de andere bereikbaarheidsdienstvrijwilligers. Dan is voor hen duidelijk wat er speelt.
Al met al kan ik niet zeggen hoeveel tijd het me het kost. Dat hangt van veel wisselende zaken af.”

Bij een overlijden in je dienst?
“Dan ga je naar de hospice en ben je er voor de naasten en/of familieleden. Je begeleidt en informeert. Daarnaast ben je de tussenpersoon tussen de naasten en de dienstdoende vrijwilligers. Je ontvangt de schouwarts, uitvaartverzorger, familieleden. Je regelt ook de uitgeleide uit de hospice. Dit alles staat in een draaiboek zodat je niets kunt vergeten. De ene familie heeft alles al uitgedacht en besproken, terwijl een andere familie nog niets heeft geregeld. Dat maakt het iedere keer weer anders en moet je ook flexibel zijn. Ook is er ruimte voor je eigen inbreng. Zelf maak ik graag van de overgebleven bloemen een mooi stuk voor op de kist.

Bij een opname in je dienst?
“Bij een opname ga je samen met de thuiszorgmedewerker en met de gast en familie in gesprek. Ik vertel wat er van hen en van ons verwacht mag worden. Het is belangrijk om te weten wat de gewoonten van de gast zijn, wat deze echt nog zelf wil doen of wat niet meer gaat. Ook het ziektebeeld wordt besproken. Maar het is ook belangrijk om te weten wat de gast lekker vindt om te eten en te drinken. Bovendien worden de gegevens van de contactpersoon genoteerd. Dit alles wordt vastgelegd in de zorgmap van de gast. Zo kan iedere vrijwilliger alles nalezen en is duidelijk hoe er gehandeld moet worden. Ook deze opnameprocedure ligt vast in een draaiboek zodat er niets vergeten kan worden.”

Als er vrijwilligers zijn die meer over deze dienst willen weten, dan zijn Maureen, de andere bereikbaarheidsvrijwilligers en ik bereid om je enthousiast te maken en je vragen te beantwoorden.

Emballagepaal Jumbo!

De emballagepaal bij de Jumbo staat tot vanaf 1 november weer tot onze beschikking. Iedereen die zijn of haar flessenbon wil doneren, kan het bonnetje in de paal deponeren. De opbrengst gaat volledig naar onze hospice. Zeg het voort!

Bezetting hospice, 1e halfjaar 2021

Tijdens de jaarwisseling 2020-2021 waren er twee gasten in de hospice. In het eerste halfjaar van 2021 hebben we 15 nieuwe gasten mogen ontvangen. De bezetting en het aantal ligdagen in de maanden januari tot en met juni was als volgt:

Bezetting

In de maanden februari en april waren er dagen dat er geen gasten aanwezig waren, respectievelijk 17 en 9.

Is de nieuwsbrief niet goed leesbaar? Bekijk hier de online versie Uitschrijven voor de mailing