header

Nieuwsbrief April 2019

Waardige herdenkingsbijeenkomst 13 maart 2019

In de Kersenhut in Cothen hielden dierbaren van overleden gasten met vrijwilligers een waardige herdenkingsbijeenkomst. Het was mooi om te zien dat de nabestaanden wederom tijdens de jaarlijkse herdenking met ons hun dierbaren wilden herdenken. De mensen waren hier allemaal om dezelfde reden en konden hun emoties ongeremd laten gaan.

Vrijwilligster Judith en haar man Patrick zongen en speelden prachtige muziek, die de gasten in het hart raakte. Ook de voorgelezen gedichten lieten de gasten niet ongeroerd. De namen van de overleden gasten werden een voor een met een warm hart genoemd. Nabestaanden staken voor overleden dierbaren een kaarsje aan.  Vrijwilligers ontbrandden de kaarsjes voor overleden gasten die niet vertegenwoordigd werden door een nabestaande. Aan het einde van de bijeenkomst stond er op de tafel een mooi hart met brandende kaarsjes.

Na afloop konden de nabestaanden het kaarsje dat ze hadden aangestoken meenemen samen met een mooie witte roos. Onder het genot van een kopje koffie/thee werd nog even met elkaar gepraat.

Dit had niet zo’n mooie avond kunnen worden zonder de hulp van: drukkerij Den Hoed, deze maakte gratis het programmaboekje, bloemist Ganzeman, deze gaf de prachtige witte rozen. Tevens dank aan familie Vernooy voor het beschikbaar stellen van de Kersenhut  en de met zorg geleverde catering.  

Wij kijken terug op een mooie herdenkingsbijeenkomst.

Hennie Penninkx, Lenie Daalhuizen, Nicole Wieman en Jeannette Schreuder.

Dank voor donatie!

Het is al weer even geleden, maar op de markt in Wijk bij Duurstede lag in de winter een heuse schaatsbaan. Weliswaar van kunststof, maar toch. Op initiatief van Paula Bodok, vrijwilligster bij de hospice, is het overgebleven bedrag van € 1050,- na afloop gedoneerd aan Hospice Duurstede.

Vrienden van Hospice ontdekken Wijkse natuur

De vrienden van Hospice Duurstede hebben een interessante natuurwandeling gemaakt in het natuurgebied de Vikinghof langs de Kromme Rijn onder leiding van de bekende Wijkse wandelcoach Frans Hoving. Na de ontvangst in de Graanschuur vertelde Hoving al wandelend ronduit over de vele interessante details in de prachtige natuur in onze gemeente. Halverwege de tocht kregen de vrienden koffie en/of thee en iets lekkers. Vanwege het enthousiasme onder de bevriende wandelaars is een tweede tocht gepland op 2 mei vanaf 19.00 uur tot 21.00 uur. Hiervoor kunnen vrienden zich nog aanmelden.

Vrijwilligerscolumn: interview met Jolanda Roelofs

Voor deze column hebben we Jolanda Roelofs bereid gevonden om met ons van gedachten te wisselen over haar vrijwilligerswerkzaamheden in de hospice.

Vier jaar geleden ervoer Jolanda veel voldoening aan de intensieve zorg voor haar schoonvader gedurende de laatste twee weken van zijn leven. Jolanda was voorheen altijd administratief bezig. Ze merkte dat het ‘zorgen voor’ haar aantrok. Kort na het overlijden van haar schoonvader las ze in de krant een oproep voor vrijwilligerswerk in de hospice. Snel werd een intake-gesprek met Maureen (coördinatrice) gemaakt.
Dat gesprek verliep heel plezierig. Uit het gesprek kwamen voor haar drie leerpunten naar voren: ‘beschroomd aanwezig zijn’, ‘empathie’ en het ‘zorgen voor’. Enthousiast is ze ingestroomd in dit vrijwilligerswerk.

“Het is prettig om in de hospice te mogen werken”, zegt Jolanda, “het gaat niet om mij, maar juist om de ander of dat nu de gast is of de familie”. “Ik ervaar het als heel dankbaar en waardevol werk”.

Samen met een aantal toekomstige collega’s volgde zij de cursus voor instromende vrijwilligers. Zij vond dat heel bijzonder. “Binnen de kortste keren voelde ik me veilig in deze groep. Heel bijzonder dat ik, als flapuit, me hierna totaal niet bezorgd maakte over hetgeen ik van mezelf gezegd had”.
Overigens is deze groep nog grotendeels intact als intervisiegroep. Wij komen één keer per drie maanden bij elkaar onder de bezielende leiding van Willem (psycholoog). “Dezelfde veiligheid als tijdens de cursus ervaar ik hier weer!”

De samenwerking met de andere vrijwilligers verloopt prima. Uiteraard heeft Jolanda voorkeuren om met iemand samen een dienst te vervullen. Dat wil overigens niet zeggen, dat dit belemmeringen oplevert om met voor haar nog onbekende vrijwilligers samen te werken. (Herkenbaar voor ondergetekenden).

De verhuizing naar de nieuwe locatie was voor Jolanda wel even wennen. “Tjonge jonge! In de Gansfortstraat wist ik alles te vinden en was het erg knus. In deze nieuwe omgeving leek het wel of HET nu echt begon. “Ik moet erg wennen aan veranderingen. Maar nu voel ik me in het nieuwe gebouw erg thuis!”
Jolanda meldt verder, dat de kasten en ruimten geen geheimen meer voor haar hebben. Een voordeel vindt ze, dat gasten nu samen kunnen eten of elkaar op een andere manier makkelijker kunnen treffen.

“Wat me verder erg opvalt, is de goede communicatie vanuit de leiding: via de mail krijgen we alle benodigde informatie. Als je met iets zit, kan je altijd met Maureen een gesprek plannen. Verder staat er met de Kerst en Pasen ook altijd iets te smikkelen voor de vrijwilligers en niet te vergeten de kerstborrel en het jaarlijkse uitje. Er wordt goed voor ons gezorgd”, zo vertelt Jolanda enthousiast.

De samenwerking met de professionele instanties is heel prettig: “Hoewel ik geen zorgachtergrond heb, krijg ik niet het gevoel de mindere te zijn van de mensen van Buurtzorg of Vitras”.Jolanda vindt het plezierig om hen behulpzaam te kunnen zijn.

Waar Loes en ik altijd benieuwd naar zijn, is hoe belangrijk de vrijwilliger dit werk vindt op de lange termijn. “Ik hoop dit werk nog lang te mogen doen!” Alles wordt min of meer om mijn vrijwilligerswerk heen gepland: het oppassen op mijn kleinzoon, het sporten en ook mijn betaalde baantje. “Het werken in de Hospice vind ik heel belangrijk”, zo antwoordt Jolanda.

Jolanda mag graag over haar ervaringen van deze mooie vorm van vrijwilligerswerk spreken met vrienden. Uiteraard vooral over hoeveel zij er voor terug krijgt. Jolanda merkt, dat veel mensen denken dat het werken in de hospice heel zwaar en moeilijk is. “Men denkt, dat je hier alleen maar met treurige zaken te maken krijgt. Dat we met elkaar en ook met gasten plezier kunnen hebben, komt niet direct bij hen op.
Humor is belangrijk binnen dit vrijwilligerswerk. Het relativeert en geeft soms lucht in lastige tijden”.

Jolanda is dit jaar nauw betrokken bij het organiseren van het jaarlijkse uitje voor alle vrijwilligers. “Heel leuk om te doen. Je leert je collega’s weer beter kennen”.

Wij vond het erg leuk Jolanda te mogen interviewen.

Loes en Jos

Jaarverslag en Financiële Jaarverantwoording 2019

Binnenkort zijn het Jaarverslag en de Financiële Jaarverantwoording vann Hospice Duurstede over 2019 beschikbaar op de website: Hospice Duurstede: ANBI instelling

 

Is de nieuwsbrief niet goed leesbaar? Bekijk hier de online versie Uitschrijven voor de mailing