header

Nieuwsbrief April 2018

ROPARUN Team AMAZING overhandigt cheque van € 65.000,- aan Hospice Duurstede

Zaterdag 24 februari was een heuglijke dag voor Hospice Duurstede. Voorzitter Jaap Remme ontving een cheque van 65.000 euro van teamcaptain Theo Deur van Team AMAZING namens de Stichting Roparun.

“Dit geweldige bedrag kunnen wij volledig besteden aan de inrichting van de nieuwe locatie van Hospice Duurstede aan de Karel de Grotestraat”, aldus Remme ‘’en hiermee is 70% van die kosten in één keer gedekt. Geweldig, dit is een enorme opsteker!” De Hospice-voorzitter wijst er wel op dat er naast het resterende deel van de inrichtingskosten ook nog andere kosten gedekt moeten worden. Denk bijvoorbeeld aan een mooie tuin. “We stellen namens onze gasten hoge eisen aan ons nieuwe verblijf en daar blijven we voor werven.”

Team AMAZING en Hospice Duurstede kwamen met elkaar in contact doordat de training voor de vrijwilligers van de hospice georganiseerd werd op de belangeloos ter beschikking gestelde werklocatie De Zonnewijzer van één van de teamleden van Team AMAZING. ‘’We raakten met elkaar in gesprek vanwege onze gedeelde interesse en al gauw was de link met de Roparun gelegd” aldus bestuurslid Conny van Tol (Hospice Duurstede) en teamlid AMAZING Myra Lith.

Team AMAZING is één van de 345 deelnemende teams aan de 27e editie van de Roparun en doet van 18 tot 21 mei voor de 8e keer mee aan de Roparun. Dit is een non-stop estafetteloop van ruim 550 km van Parijs of Hamburg naar Rotterdam waarbij in teamverband een sportieve prestatie wordt geleverd met als doel zoveel mogelijk geld op te halen voor de stichting Roparun. De Stichting Roparun zet zich in voor palliatieve zorg met als motto “leven toevoegen aan de dagen, waar geen dagen meer aan het leven kunnen worden toegevoegd’’. Het geld dat wordt opgehaald tijdens het evenement Roparun wordt toegekend aan instellingen, goede doelen of projecten die bijdragen aan het motto van Roparun. Vorig jaar ontving de Hospice al een set fleece dekens.

Wilt u meer weten over Team AMAZING | www.teamamazing.nl | Myra Lith | 06 46 25 80 36.

Herdenkingsdienst 3 maart 2018

Op zaterdagavond 3 maart is voor de 5e keer een herdenkingsbijeenkomst gehouden voor de nabestaanden van al onze overleden gasten in 2017. Dit keer vond het plaats op de sfeervolle locatie van de Graanschuur, naast de Wijkse molen. Ongeveer 40 mensen waren aanwezig , waaronder zowel familieleden als vrijwilligers.

Het was een intieme bijeenkomst die opgeluisterd werd door een drietal zangeressen genaamd: Trinify. De namen van alle overleden gasten werden opgenoemd, een kaars werd voor iedere overledene ontstoken. Afgewisseld met mooie gedichten en prachtige muziek, werd het een warm samenzijn.Wij hopen dat de nabestaanden dit als een mooie afsluiting hebben kunnen ervaren, van de periode dat hun naaste in de hospice verbleef. 

Onze dank gaat uit naar de vrijwilligers die dit ook dit jaar weer geweldig georganiseerd hebben, te weten: Nicole, Erna en Peter. Zij realiseerden dit met ondersteuning van firma Den Hoed, die voor het drukwerk van de boekjes zorgde en bloemisterij Ganzeman die de prachtige rozen beschikbaar stelde.

Vrijwilligerscolumn

Na een vrijwilliger die al langer betrokken is bij onze hospice, nu een vrijwilligster die ruim anderhalf jaar haar inzet hiervoor levert. Ariënne van der Maarel willen we via deze column interviewen.Toen Loes en ik haar vroegen, had ze even bedenktijd nodig. Na een enkele dag kwam van haar een volmondig “ja” op onze uitnodiging.

Ariënne vertelt, dat het stomtoevallig was, hier vrijwilligster te worden. “Het was in oktober 2016, dat ik op een soort kruispunt in mijn leven stond. De kinderen hadden me niet meer zo nodig, waardoor ik mijn eigen invulling meer in handen kreeg”.
Tijdens het opgroeien van haar kinderen was Ariënne fulltime moeder. “Ik vind het belangrijk om er voor mijn kinderen te zijn en vond dat niet te combineren met een baan.” Het heeft haar en haar gezin overigens veel positiefs opgeleverd.

“Maar dan ga je op zoek naar vrijwilligerswerk”.Dat zoeken viel samen met een advertentie van onze hospice om vrijwilligers te werven. “Toevallig zag ik die advertentie en heb een afspraak met Maureen gemaakt. Dat gesprek maakte mij enthousiast. Dezelfde week bleek de vrijwilligerstraining te starten. Daar voelde ik me direct als een vis in het water. Met de andere vrijwilligers had ik direct een vertrouwde band. Iedereen stelde zich open en kwetsbaar op en had dezelfde intenties. Nu vormt onze groep een intervisiegroep. Daar ben ik heel blij mee”.

De zorg heeft altijd de warme belangstelling van Ariënne gehad. Ze heeft verschillende perioden ook in de zorg gewerkt en opleidingen genoten. Maar door verschillende omstandigheden is ze niet lang in de zorg werkzaam geweest.
“Nee, ik ben kantoorwerk gaan doen, omdat de laatste opleiding – in een reumazorgcentrum in veel te korte tijd met te zware leerstof  – niet wilde lukken. Overigens heb ik daar wel met heel veel plezier gewerkt”. Na verloop van tijd – kantoorwerk is ook niet alles – bleef ze ’s morgens op kantoor en ’s middags ving ze de kinderen uit een gezin in Hilligersberg (Rotterdam) op.
Na haar verhuizing naar Wijk bij Duurstede vanuit Rotterdam heeft Ariënne van alles gedaan: fruit plukken, tuin onderhouden, e.d. Ze is een buitenmens.

Zoals al vermeld zorgde de advertentie voor een ommekeer. “Na de trainingen ben ik mee gaan draaien als vrijwilligster. Al had ik in deze zorg geen ervaring, het verliep direct plezierig en goed. De samenwerking met de andere vrijwilligers is prima. De contacten met de familieleden van de cliënten ervaar ik als heel waardevol en warm. Ook voor hen ben ik er erg graag, met een luisterend oor of een kopje koffie”.
Over de appartementen is Ariënne enthousiast en ze hoopt, dat de sfeer in het nieuwe gebouw ook weer zo goed zal zijn. “Er hangt hier een echt huiselijke sfeer. Precies wat we willen uitstralen”. Ariënne is goed te spreken over de professionele zorg van Buurtzorg en Vitras.

 Op onze vraag: “Hoe lang wil je dit vrijwilligerswerk nog doen?” is haar antwoord: “Nog vele jaren”. Ariënne is tevens een goede ambassadrice: ze spreekt dikwijls over haar werkzaamheden met goede vrienden en bekenden en probeert door haar enthousiasme nieuwe vrijwilligers te werven.

Tenslotte zijn we benieuwd naar de hobby’s van haar. “Ik ben een enthousiast tuinierster en schilder graag (ook muren). Laatst heb ik een schildersezel op de kop weten te tikken en dat werkt uitermate plezierig. Verder – en dat is niet direct een hobby – ben ik een echte levensgenieter”.

Loes en Jos

Bedlinnen van Essenza Home uit Amerongen voor Hospice Duurstede

Linda Drabbels-Bennink van Essenza Home uit Amerongen overhandigt Maureen Brouwer 8 sets bedlinnen: dekbedovertrekken, hoeslakens en kussenslopen. Het contact met Essenza is tot stand gekomen door toedoen van wijkverpleegkundigen Sander en Kim van Buurtzorg.

Wij bedanken Essenza Home hartelijk voor deze bijdrage aan het welbevinden van onze gasten in Hospice Duurstede! 

Lustrumdiner voor vrijwilligers Hospice Duurstede

In de Kersenhut van de familie Vernooij genoten ruim 60 vrijwilligers van Hospice Duurstede van een hartverwarmend vier-gangen lustrum diner. Dertien enthousiaste vrije tijd koks van een Wijkse kookclub, genaamd “De Kookhalzen”, lieten hun culinaire kunsten uitserveren door hun echtgenotes.

Tijdens het diner werden 28 vrijwilligers extra in het zonnetje gezet door Hospice-coördinator Maureen Brouwer. Zij zijn vanaf de start in 2013 actief in de Hospice en kregen van Maureen een ‘pallialiefje’ opgespeld. Dit is het landelijke symbool voor liefdevolle palliatieve zorg en wordt gedragen door mensen die zich door hun zorg verbonden weten.

Voorzitter Jaap Remme keek met trots terug op het eerste lustrum van De Hospice. “Keer op keer blijf ik mij verbazen over het belangrijke werk dat we als vrijwilligers met elkaar voor elkaar krijgen. En hoe mooi is het dat we zoveel steun hiervoor ontvangen uit de Wijkse samenleving”.
In deze lustrumviering wilde het bestuur graag de vrijwilligers aan het bed centraal stellen;  “Zij zijn de drijvende kracht achter Hospice Duurstede, dat in deze vijf jaar al meer dan 100 gasten heeft  opgevangen en begeleid.”
Remme blikte verder vooruit naar de komende zomer, waarin de nieuwe locatie aan de Karel de Grote straat in gebruik wordt genomen: “Ook dat is een mooi lustrum-cadeau”.

Voor deze geslaagde avond danken we in het bijzonder kookclub “De Kookhalzen” voor hun door de vrijwilligers zeer gewaardeerde kookkunsten en de sponsoren zij bereid hebben  gevonden  een bijdrage te leveren aan dit goede doel:  Familie Vernooy die de Kersenhut beschikbaar stelde, Vernooy Catering en leverancier GEPU voor het beschikbaar stellen van kookbenodigdheden, serviesgoed en hun bijdrage aan de inkoop.  Daarnaast danken we Anton Rekké Ontwerp Advies, drukkerij Den Hoed,  Bloemisterij Dorestad en stadsbrouwerij De Dikke voor hun bijdrage.

Verhuizing Hospice Duurstede naar de Karel de Grotestraat

Binnenkort komt op de website van Hospice Duurstede een pagina waarop de vorderingen van de verbouwing van het nieuwe onderkomen van Hospice Duurstede aan de Karel de Grotestraat te volgen zijn. Dus neem af en toe een kijkje op de website!

Bezettingsgraad Hospice Duurstede

Hieronder ziet u de bezettingsgraad van begin 2018 tot en met maart. De voortschrijdende gemiddelde bezettingsgraad bedroeg op 31 maart 71%.

Rondom de jaarwisseling waren er twee gasten en dit verklaart de 100 % in de start van het jaar.Zodra het aantal afneemt zal ook het voorschrijdende gemiddelde afnemen, dit is ook zichtbaar in de grafiek. De bezettingsgraad voor respectievelijk januari, februari en maart bedroeg 82 %, 48 % en 81 %. Het aantal gasten was 9.

Is de nieuwsbrief niet goed leesbaar? Bekijk hier de online versie Uitschrijven voor de mailing