header

Februari 2016

Terugblik Hospice 2015

Hospice Duurstede gaat al weer het vierde jaar in van haar bestaan en voldoet volledig aan de verwachtingen die in de voorafgaande periode zijn gesteld.  De afgelopen jaren mochten wij respectievelijk dertien, zeventien en achttien gasten ontvangen en werd aan hen en hun naasten op liefdevolle wijze aandacht en ondersteuning geboden. Dit was slechts mogelijk door de grote inzet en  motivatie van onze vrijwilligers, ondersteund door professionele coördinatoren, verpleegkundigen en huisartsen. Onze gemeenschap mag zich gelukkig prijzen met zo’n grote groep medewerkers die zich het lot aantrekt van mensen in de laatste fase van hun leven, die vaak voor hun komst in Hospice Duurstede nog volledig onbekenden zijn maar vervolgens met aandacht en liefde worden omringd.

De laatste tijd wordt veel gesproken over de financiering van hospices en wordt in de media de indruk gewekt dat dit in de toekomst een problematische kwestie zou zijn. Het bestuur van Hospice Duurstede deelt vooralsnog deze zorg niet. In grote lijnen komt de financiering van Hospice Duurstede op de volgende onderdelen neer.
In de eerste plaats ontvangen wij jaarlijks subsidie van het Ministerie van VWS krachtens de Subsidieregeling Palliatieve Thuiszorg. Daarnaast ontvangen wij ook van de gemeente Wijk bij Duurstede subsidie, betalen de gasten een eigen bijdrage en zijn wij dankbaar met de vele giften en donaties die afkomstig zijn van vrienden en betrokkenen (particulieren, kerken, instellingen en bedrijven). Tenslotte zijn er erfstellingen en legaten.
In verband met de brede steltselherziening die per 1 januari 2015 is ingevoerd, zal er zeker verandering komen in de subsidieverstrekking door het Ministerie van VWS. Maar voor dit jaar zal de subsidie nog ongewijzigd blijven terwijl de Staatssecretaris heeft verzekerd dat er voor hospices zoals Hospice Duurstede, ook in de  toekomst een passende financieringsregeling zal komen.

Zoals bekend is Hospice Duurstede lid van de Koepelorganisatie VPTZ Nederland. Dit is een vereniging voor organisaties die palliatieve zorg verlenen. Hospices die lid zijn van VPTZ worden onderverdeeld in HCH’s (high care hospices)  en BTH’s (bijna thuis huizen). Tot de laatste categorie behoort Hospice Duurstede.  De financiering van high care hospices zal in de toekomst grotendeels plaatsvinden door Zorgverzekeraars. Hospice Duurstede als bijna thuis huis, behoort tot de andere groep maar wij zijn er zeker van dat de centrale overheid voor de maatschappelijk zeer belangrijke taak die bijna thuis huizen vervullen, de nodige aanvullende fondsen beschikbaar zal stellen.
Onze Koepelorganisatie VPTZ  behartigt ook de belangen van Hospice Duurstede in het overleg met het Ministerie van VWS. Gezien de toezeggingen van de Staatssecretaris ziet het bestuur van Hospice Duurstede de toekomst met vertrouwen tegemoet. Dit kan ook niet anders met zoveel fantastische vrijwilligers en zo’n brede ondersteuning vanuit de gemeenschap waarvan wij deel uitmaken.

Jaap Remme,
voorzitter Stichting Hospice Duurstede                                                                             

Kerstmarkt 2015

Hospice Duurstede was ook dit jaar op de kerstmarkt aanwezig tijdens Kerst bij Duurstede. Vorig jaar hadden talloze vrijwilligers zich ingezet om kerstballen te breien; dit jaar heeft een grote groep vrijwilligers weer een geweldige bijdrage  geleverd door diverse kerstvoorwerpen te maken om te verkopen tijdens de kerstmarkt.

Vrijwilligster Hennie Lammertink en haar man Ep stelden hun huis open om maar liefst drie workshops te begeleiden. De meeste materialen werden belangeloos ter beschikking gesteld door een aantal bedrijven, te weten: Discus van Eck, Tuincentrum Merkens uit Langbroek, slagerij van Dijk uit Leersum, Buras Groen/De Wijkse Loods en Fruitbedrijf Toon Vernooy uit Cothen.

De kerstmarkt werd druk bezocht en de voorwerpen in het sfeervol versierde kersthuisje vonden gretig aftrek. De organisatie van deze kerstmarkt was dit jaar in goede handen van Stichting Wijk Nog Leuker en de Wijkse Ondernemersvereniging. Het waren sfeervolle dagen. Bedankt voor ieders inzet!

 

postbus afbeelding

Nieuwe trainingslocatie voor vrijwilligers

 

Op 19 december hebben negen nieuwe vrijwilligers de 3-daagse basistraining afgerond op een prachtige nieuwe trainingslocatie “ De Zonnewijzer” aan de Prins Hendrikweg. Deze locatie is voor nu en in de toekomst gratis ter beschikking gesteld door directeur/eigenaar dhr. Léon Haver. Het bestuur van Hospice Duurstede dankt hem hiervoor.

Op de foto v.l.n.r.: Bep, Nicole, Denise, Wendy, Lenie, Edith, Mirjam, Henk, Ilse, Conny, Lisbeth en Léon.

Certificaten uitgereikt tijdens kerstborrel

Op zaterdag 19 december werd in restaurant De Gouden Leeuw weer de jaarlijks terugkerende  kerstborrel gehouden voor alle vrijwilligers van Hospice Duurstede. Onder het genot van een hapje en een drankje werd gezellig bijgepraat en gaf voorzitter Jaap Remme ook nog een korte terugblik op het afgelopen jaar.

Tevens werden de certificaten uitgereikt aan de 9 nieuwe vrijwilligers. Zij hadden die dag de driedaagse training afgerond en zijn zeer gemotiveerd om zich binnen de hospice te gaan inzetten. Wij wensen hen allen veel succes en hopen dat zij  zich ook snel zullen thuis voelen tussen de collega’s binnen de hospice.

Nieuwe vrijwilligster Lenie Daalhuizen

Graag stel ik me voor als nieuwe vrijwilliger van de hospice. Mijn naam is Lenie Daalhuizen en ik ben 43 jaar getrouwd met Ben. Samen wonen wij even zo lang in Cothen. Samen hebben wij twee zonen. Onze derde zoon is op elfjarige leeftijd bij ons komen wonen. Daarnaast hebben wij vijf kleinkinderen.

De laatste jaren hebben wij veel sterfgevallen meegemaakt in onze omgeving. Onder andere mijn zwager en schoonzus. Zij zijn gestorven in een hospice. De zorg die daar geleverd werd, gaf bij mij de doorslag om ook in een hospice vrijwilliger te willen worden.

Ik vind het fijn dat we een goede training hebben gekregen. Ik zeg er ook bij dat de training zwaar is. Je wordt geconfronteerd met je eigen sores, maar dat geldt natuurlijk voor meer vrijwilligers. Met elkaar lach je en huil je en dat is mooi. Je bouwt zo in korte tijd een mooie band met elkaar op. We gaan zelfs een keer met elkaar een afspraak maken.

Tot nu toe heb ik nog niet veel diensten gedraaid, maar ik ervaar het als zeer dankbaar werk. Hier ligt echt mijn hart!

Lenie Daalhuizen

Afscheid 2e coördinator

Omdat Hospice Duurstede een betrekkelijk nieuwe instelling is, wordt door het bestuur nog altijd gezocht naar een zo optimaal mogelijk functionerende organisatie. Met het oog hierop is begin van 2015 gekozen voor een dagelijkse leiding bestaande uit twee coördinatoren Maureen Brouwer en Lisbeth Dessé waarvan de laatste maar 6 uur in een dienstverband werkzaam was.

Hoewel de inzet van de beide coördinatoren bewonderingswaardig is, heeft het bestuur moeten vaststellen dat dit toch niet de ideale vorm van bedrijfsvoering is. In overleg met Maureen Brouwer en Lisbeth Dessé is besloten vanaf 1 januari j.l. met slechts één coördinator verder te gaan- Maureen Brouwer- en de daaropvolgende periode te benutten om met elkaar te zoeken naar een opzet van de dagelijkse leiding waarin een ieder zo goed mogelijk tot zijn/haar recht komt. Om die reden is per 1 januari afscheid genomen van Lisbeth en wensen wij haar alle goeds voor de toekomst.

 Het bestuur vertrouwt er op dat Hospice Duurstede ook in 2016 een instelling is waarop inwoners van de gemeente Wijk bij Duurstede kunnen rekenen.

Arts oudergeneeskunde Michette Palmen nieuw bestuurslid

Hospice Duurstede heeft per 1 januari 2016 een nieuw bestuurslid, Michette Palmen, arts ouderengeneeskunde. Michette is zeer gemotiveerd haar medische deskundigheid in te zetten voor onze organisatie. Zij heeft onder andere de portefeuille ' zorg' onder haar hoede. Michette stelt zich graag zelf voor.

“Als arts ouderengeneeskunde heb ik in verschillende organisaties gewerkt. De afgelopen 15 jaar in de ouderenpsychiatrie, het ging hierbij meestal om langdurige contacten. Regelmatig ondersteunde ik hen en hun familie in de allerlaatste levensfase. Vaak ook stonden de ouderen er helemaal alleen voor. In sommige situaties is het bijzonder belangrijk gebruik te kunnen maken van een veilige en liefdevolle omgeving, zoals de hospice die biedt, om je in rust en vrede voor te kunnen bereiden op het definitieve afscheid. Daarom wil ik mijn kennis en ervaring graag inzetten voor het hospice”.

postbus afbeelding

Emballagepaal AH heeft 792 euro opgebracht!

De emballagepaal bij de Albert Heijn aan de Steenstraat, waar mensen vanaf 18 oktober tot eind december 2015 hun statiegeld konden doneren aan Hospice Duurstede, heeft 792 euro opgebracht. Een heel mooi resultaat!

Stand actie "Vrienden maken vrienden"

Door de actie "Vrienden maken vrienden" die we vorig jaar gestart zijn hebben we, samen met de vrienden die ons reeds eerder steunden, op dit moment bijna 40 betalende vrienden. Ons streven is om eind 2016, gezien de nodige continuiteit, 100 vrienden te hebben die Hospice Duurstede een warm hart toedragen en een financiele bijdrage willen geven. We hopen dat jullie ons blijven steunen om dit aantal te bereiken!

postbus afbeelding

Bezettingsgraad 2015

In onderstaande grafiek ziet u de bezettingsgraad zoals deze geweest is over het jaar 2015.
In het eerste kwartaal steeg de bezettingsgraad tot bijna 92%.
Dit percentage bleef gedurende enige weken op dit niveau. In de zomermaanden daalde het aantal ligdagen en kwamen er minder gasten in de hospice.
In het najaar nam het aantal gasten toe en daarmee steeg ook weer het aantal ligdagen. Dit resulteerde in dat de bezettingsgraad niet verder daalde.

Over het jaar 2015 bedroeg de bezettingsgraad bijna 67%, wat lager dan de waarde van 2014 (73%).
Over 2015 zijn er 18 gasten verzorgd. Hierbij zijn ook de gasten meegerekend die tijdens de jaarwisseling in de hospice verbleven.

In het voorjaar verschijnt weer een jaarverslag waarin meer informatie te lezen is. Dit jaarverslag kunt u dan terugvinden op de website.

 

 

 

Is de nieuwsbrief niet goed leesbaar? Bekijk hier de online versie Uitschrijven voor de mailing