header

September 2016

De week van Palliatieve Zorg

Hospice Duurstede heeft Stella Braam uitgenodigd met haar theatrale presentatie ' reis door de wereld van dementie'.  Zij houdt deze succesvolle voorstelling in Tom van Ginkels Calypso op 12 oktober in het kader van de week van de Palliatieve Zorg.

Hoe ziet je belevingswereld eruit als je Alzheimer hebt? Al jarenlang  trekt onderzoeksjournaliste Stella Braam volle zalen met haar theatrale  presentatie 'reis door de wereld van dementie', tegenwoordig: 'De Alzheimers'. Zij neemt haar publiek mee in de verwarrende wereld van haar vader die met de diagnose Alzheimer in een verpleeghuis is opgenomen en zijn verzorgenden voor inbrekers aanziet. Nooit weet hij waar hij is. 'Is dit een internaat voor moeilijk opvoedbare ouderen?'  En: 'Heb ik Alzheimer? Helemaal vergeten.' Haar presentatie is gebaseerd op haar bestseller 'Ik heb Alzheimer, het  verhaal van mijn vader' (2005). In 2015 verscheen een nieuwe, herziene  editie,'het verhaal van mijn vader in deze tijd'. Na haar presentatie is het publiek aan zet met vragen en discussie. Wat  hebben ouderen met dementie nodig? Hoe kun je je in hen verplaatsen? Wat hebben de naastbetrokkenen aan steun nodig? En nog veel meer... Een bijzondere avond. Laat deze kans niet lopen! 

postbus afbeelding

Uitje vrijwilligers: 21 september!

Op 21 september gaan de vrijwilligers van de Hospice gezellig met elkaar op stap. Na een ontvangst in de Open Hof in het Kerkstraatje, krijgen zij van de VVV een rondleiding aangeboden, die drie gidsen hiervoor beschikbaar stelt. Aansluitend eten zij in verschillende Wijkse restaurants volgens het concept walk-in-dinner. Alle vrijwilligers hebben inmiddels een uitnodiging ontvangen.

postbus afbeelding

Cheque voor Hospice en Voedselbank

Op zaterdag 9 juli overhandigde Piet van Leeuwen, voorzitter van de winkeliersvereniging Hart van Wijk, twee cheques met mooie bedragen aan Jaap Remme van de Voedselbank en aan Annelies Huffmeijer van Hospice Duurstede. Tijdens de kerstmarkt was afgelopen jaar ook een deel ingericht als goede doelenplein. Een percentage van de omzet stelden Hart van Wijk en WijkNogLeuker ter beschikking aan deze twee goede doelen. Beide waren erg blij met het mooie bedrag van elk 750,- euro. 

Op de foto Jaap Remme (Voedselbank), Piet van Leeuwen (Hart van Wijk) en Annelies Huffmeijer (Hospice)

Hospice Duurstede, goed dat het er is.

Palliatieve zorg is de zorg die gericht is op palliatie. Dat wil zeggen verzachting of verlichting van klachten. Het wordt meestal gebruikt als impliciet contrast met curatieve zorg: medisch en verzorgend handelen dat het doel heeft genezing te bereiken.
Voor ernstig zieke mensen die niet meer kunnen herstellen en gaan overlijden, betekent dit het zorgen voor een goede laatste tijd en een zachte dood met zo min mogelijk klachten.

Zo´n laatste periode in iemands leven vindt meestal thuis plaats en sinds 2013 in Wijk bij Duurstede ook steeds vaker in Hospice Duurstede.
De naamgeving Hospice Duurstede  "bijna net als thuis" is goed gekozen. Het geeft weer dat mensen zich zoveel mogelijk thuis moeten voelen. Daar doen de meer dan 60 vrijwilligers, de coördinator van de Hospice, het bestuur en de thuiszorg-organisaties die de zorg verlenen, gezamenlijk hun best voor.
Een rustige omgeving waar geprobeerd wordt om aan sluiten bij de gewoonten van de gast en aan diens wensen tegemoet te komen. Gasten ervaren veiligheid en de beschikbaarheid van zorg die thuis niet meer geboden kon worden. En er is een prettige sfeer van betrokkenheid en van jezelf mogen zijn.

Onze ervaring is dat mensen die een beroep hebben gedaan op de Hospice, daar een goede plek hebben gevonden. Zij konden in de Hospice met  hun dierbaren de onzekerheden van het stervensproces aangaan, samen met de hun vertrouwde hulpverleners (huisarts en wijkverpleging).
Ook voor mensen die uiteindelijk geen gebruik maakten van de Hospice was het prettig dat de mogelijkheid er was voor het geval het thuis niet zou lukken. Dat geeft een veilig gevoel voor de groep die zich al dan niet aanmeldt, maar uiteindelijk geen gebruik maakt van de Hospice en thuis overlijdt.

Zowel voor de gasten die gebruik gemaakt hebben van de Hospice als voor hen die dat uiteindelijk niet hebben gedaan, is het fijn dat de Hospice haar plaats heeft ingenomen in de palliatieve zorg van Wijk bij Duurstede. Ook de hulpverleners die bekend zijn met hun patiënt (huisarts/wijkverpleging/fysiotherapeut)  stellen het op prijs om de zorg aan de patiënt voort te kunnen zetten en af te ronden.

Goed dus dat Hospice Duurstede er is.

 Karin van Aalst en Ad Middeldorp, Buurtzorg Wijk bij Duurstede

Veilingdiner op 12 november

Samen met de Rotary organiseert Hospice Duurstede op 12 november een veilingdiner. Tijdens dit diner zal voorzitter Jaap Remme als veilingmeester optreden. De Hospice en Rotary verdelen de opbrengst, waarbij de Rotary nog een doel zal benoemen. Zodra de organisatie rond is en de details bekend zijn, zullen we u hierover informeren.

Emballagepaal Jumbo voor Hospice Duurstede

Supermarkt De Jumbo zal een emballagepaal voor Hospice Duurstede plaatsen. Onze vormgever Anton Rekke zal een ontwerp maken.
Naar verwachting zal de emballagepaal in oktober op een van beide locaties worden geplaats: of bij de bestaande vestiging Madelinushof 2 of bij de nieuwe vestiging aan de Langbroekseweg 3. Informeer al uw kennissen dat zij hun lege flessen bij de betreffende Jumbo kunnen inleveren en het emballagebonnetje aan Hospice Duurstede kunnen schenken.

Geen dijkenloop dit jaar

De meeste mensen weten inmiddels dat de dijkenloop dit jaar niet doorgaat. Dat betekent dat onze sportieve sponsorlopers kunnen trainen voor een ander evenement. Wij hopen dat de dijk volgend jaar weer vrij baan geeft aan de lopers, want het evenement wordt door velen zeer gewaardeerd.

Bezettingsgraad eerste halfjaar 2016

In het tweede kwartaal is de gemiddelde bezettingsgraad gedaald. De oorzaak hiervan is dat in de maand juni het aantal ligdagen laag was. Wel zijn er twee gasten verzorgd, maar zij hebben een kortstondig verblijf gehad. Tot en met 30 juni zijn er 8 gasten in de Hospice verzorgd. Het gevolg van de afname laat zich zowel zien in onderstaande curve als in de lijngrafiek. Ondanks dat de bezettingsgraad is gedaald, was op 30 juni de bezettingsgraad 64%. Deze waarde is vergelijkbaar met andere perioden.

Het aantal verzorgingsdagen over de genoemde periode bedraagt 236.

Is de nieuwsbrief niet goed leesbaar? Bekijk hier de online versie Uitschrijven voor de mailing