header

Nieuwsbrief januari 2022

Geen kerstbijeenkomst; wel pallialiefjes, certificaten en een kleine attentie

Helaas ook dit jaar, net als vorig jaar, in verband met corona niet de jaarlijkse kerstbijeenkomst voor de vrijwilligers van Hospice Duurstede. We hopen dat het in 2022 wel mogelijk zal zijn om elkaar ook met kerst weer te ontmoeten!
Gelukkig konden we ondanks de corona onze gasten ook in 2021 door de trouwe inzet van de vrijwilligers wel goede opvang en begeleiding bieden.

Cadeaubon voor de vrijwilligers
Het bestuur heeft alle vrijwilligers bedankt voor hun waardevolle inzet en betrokkenheid. Daarom kregen zij een cadeaubon die ingeleverd kan worden voor een hapje of drankje bij de plaatselijke Horeca.

Hospice_Kerst_Cadeaubon 2021

De cadeaubonnen werden op 18 december rondgebracht door de bestuursleden.
Ans Verheggen maakte het mogelijk dat een aantal horecazaken in Wijk bij Duurstede mee wilden doen en Noor Bakker ontwierp de bon/kaart. ColorSpace drukte de bonnen gratis.

Pallialiefjes
Coördinator Maureen verraste ook dit jaar 5 vrijwilligers thuis met een pallialiefje, omdat ze vijf jaar ‘aan het bed’ werkzaam zijn in de hospice.

Pallialiefjes

Het zijn:  Ariënne vd Maarel, Loes van Ditmarsch, Jolanda Roelofs, Ton Waslijah en Corinne van de Poel. Het bestuur is trots en dankbaar dat zij na 5 jaar nog steeds zo gemotiveerd zijn om voor de gasten van Hospice Duurstede klaar te staan.

Opleidingscertificaten
Acht nieuwe vrijwilligers rondden vorig jaar ook hun basistraining af! Het zijn: Janny de Nijs, Fransje Everards, Daniëlle Heikens, Paula van der Spek, Monique van der Wildt, Els van Wiggen, Anneke Bresser en Desirée Jenniskens. Zij kregen hun certificaten thuis uitgereikt door Conny van Tol. Ilse van Leeuwen sprak de vrijwilligers toe met een persoonlijk woord of gedicht.

Cerificaaat Hospice december 2021

Op de foto: Fransje Everards met het certificaat!

Mooi dat er steeds nieuwe vrijwilligers komen, zodat we de zorg en ondersteuning die we voor ogen hebben, kunnen blijven bieden!
We namen eind 2021 afscheid van Conny van Tol en Ilse van Leeuwen die de opleiding en training van nieuwe vrijwilligers lange tijd voor hun rekening hebben genomen. Hun inzet en betrokkenheid gaan we missen! Er wordt nog gekeken op welke manier en door wie de trainingen vanaf 2022 georganiseerd gaan worden.

Kerstkaartenactie Hospice Duurstede succesvol!

Vrijwilligers van de Hospice verkochten 650 kerstkaarten. Dat leverde maar liefst een bedrag op van ruim 2200 euro! De 3D-print kerstkaart viel op door originaliteit. Het winkelende publiek stelde onze aanwezigheid bij Karwei en  de Welkoop zeer op prijs en steunden deze actie ruimhartig. Ook waren de kaarten verkrijgbaar bij bloemenzaak Dorestad in de Horden en in de Heul en bij het Langbroekertje in Langbroek. Wat fijn dat deze Wijkse ondernemers ons hiervoor in de gelegenheid stelden!

Kerstkaartenactie Hospice december 2022

Vrijwilligers Karin van Wieringen en Anita Mocking bij Karwei.

Vanaf het eerste uur….

… waren Conny van tol en Annelies Huffmeijer betrokken bij de Stichting Hospice Duurstede. Beiden zijn van 2010 tot 1 januari jl. een actief bestuurslid geweest. Ook in de aanloopfase hieraan voorafgaand hebben zij een belangrijke rol gespeeld. In deze periode werd sterk getwijfeld of een hospice in Wijk bij Duurstede wel haalbaar was, maar mede dankzij de inzet van Annelies en Conny is Hospice Duurstede er toch gekomen.

Conny en Annelies 2

In de periode dat zij als bestuurslid actief zijn geweest, hebben Annelies en Conny zich respectievelijk in het bijzonder bezig gehouden met public relations en opleiding. Met haar pr-commissie heeft Annelies er voor gezorgd dat Hospice Duurstede op de kaart kwam te staan en werden door middel van diverse acties inkomsten gegenereerd.
Conny heeft met haar portefeuille opleidingen en haar actieve bijdrage hierin er voor zorggedragen dat Hospice Duurstede kon functioneren met goed opgeleide en gemotiveerde vrijwilligers.

Gezien hun professionaliteit, inbreng en enthousiasme zullen zij als bestuurslid zeer worden gemist.

Jaap Remme, voorzitter

Opbrengst Emballagepaal Jumbo in november en december!

De emballagepaal van de Jumbo was de Hospice het afgelopen najaar weer gunstig gestemd. Maar liefst € 1.394,25 aan statiegeldbonnetjes doneerde het winkelende publiek. Dank aan hen en dank aan de Jumbo die dit mogelijk maakt!

Hospice Duurstede lid van netwerk palliatieve zorg

Hospice Duurstede is lid geworden van het netwerk palliatieve zorg Zuidoost Utrecht. Dit is een samenwerkingsverband  van zorgorganisaties in de gemeente Utrecht én in de regio Zuidoost-Utrecht: De Bilt, Zeist, Wijk bij Duurstede, Bunnik en Utrechtse Heuvelrug. De zorgorganisaties hebben met elkaar de zorg voor zo’n 500.000 inwoners.

Logo samenwerking 4

Doelstelling van de samenwerking  is het verbeteren van de kwaliteit van palliatieve zorg in onderlinge samenwerking. Dat komt tot uiting in:

  • Een gevarieerd aanbod aan zorg, verspreid over verschillende zorgplekken en afgestemd op de wensen en behoeften van patiënten en naasten.
  • Soepele overgangen tussen verschillende zorgplekken dankzij goede afstemming en coördinatie.
  • Efficiënt gebruik van aanwezige kennis en expertise.
  • Een gezamenlijke verbetercultuur.

Een stuurgroep is verantwoordelijk voor de aansturing van de twee netwerken en er is een onafhankelijke netwerkcoördinator in dienst. In elke regio is een contactgroep, die bestaat uit de contactpersonen van de aanwezige netwerkpartners. Alle organisaties nemen ook deel aan minimaal één werkgroep, waarin aan concrete doelen wordt gewerkt. Lees meer over het  netwerk palliatieve zorg.

Zietsen-evenement van de Rotary: 1500 euro voor Hospice!

Het mooie Zietsen-evenement van de Rotary van Wijk bij Duurstede heeft 1500 euro opgeleverd voor Hospice Duurstede! Ook stichting Bed kreeg een cheque van 1500 euro.
Zietsen staat voor zien en fietsen. Het evenement bood de mogelijkheid om al fietsend een kijkje te nemen op unieke locaties in en rondom Wijk-Cothen-Langbroek waar je normaal niet binnen komt, maar die je best eens zou willen bekijken. De Rotarians hadden 17 routes uitgezet tussen de 17 en 44 km. 

Zietsen cheque 2

Voorzitter Michel Hodes van de Rotary overhandigt Jaap Remme van Hospice Duurstede en de veretegenwoordiger van Stichting Bed de cheques.

Bezetting hospice tweede halfjaar 2021

In het tweede halfjaar van 2021 mochten we 15 nieuwe gasten ontvangen. Dit verdeeld over de maanden:
juli              2
augustus     3
september   2
oktober       3
november    2
december    3

Tijdens de jaarwisseling 2021-2022 waren er 3 gasten in de hospice.

Is de nieuwsbrief niet goed leesbaar? Bekijk hier de online versie Uitschrijven voor de mailing