header

Nieuwsflits Juli 2020

Hospice Duurstede, ook in Corona-tijd

De maatschappelijke impact van Covid-19 heeft ook zijn weerslag gehad op Hospice Duurstede. Dankzij de grote betrokkenheid en inzet van de vrijwilligers heeft de hospice steeds goede zorg kunnen bieden aan haar gasten. Dit onder de scherpe maatregelen van het RIVM.

Vanzelfsprekend is onze zorg – nog steeds- gebaseerd op de richtlijnen van het RIVM. In het begin van de coronacrisis is ons opnamebeleid aangepast aan deze maatregelen. Dit betekende dat wij maximaal twee gasten gelijktijdig hebben kunnen huisvesten in plaats van de gebruikelijke drie. Dit om de 1,5 meter maatregel te kunnen waarborgen. 
Ook voor onze gasten en hun dierbaren moesten we beperkende maatregelen nemen. Zo mocht er dagelijks twee keer bezoek komen met een maximum van 2 personen.  Bij overlijden van een gast werd uitgeleide gedaan in kleine kring met enkele familieleden en twee dienstdoende vrijwilligers. 

We zagen ook dat een aantal vrijwilligers hun werk tijdelijk niet kon doen. Hun verantwoordelijkheidsgevoel is groot, met als consequentie dat zij met verkoudheid of lichte klachten zich noodgedwongen moesten afmelden. De opengevallen diensten werden direct ingevuld door hun klachtenvrije collega's. Een aantal vrijwilligers was genoodzaakt hun werk wat langduriger te moeten neerleggen. Om die reden werd door coördinator Maureen Brouwer het dienstrooster aangepast in 3x5 uur in plaats van de gebruikelijke 4x4 uur. Dit om toch continu met 2 vrijwilligers aanwezig te kunnen zijn.

We hopen vanaf medio juli ons opnamebeleid en de bezoekregeling weer te kunnen versoepelen. 

Zonnebloemzaadjes.png

Aan het begin van de intelligente lockdown kregen alle medewerkers van de hospice, medewerkers van De Rode Loper en de verpleegkundigen van de thuiszorg-organisaties, een potje met zonnebloem-zaad aangeboden door een anonieme collega. En namens het bestuur werden deze mensen nog verwend met een doosje heerlijke Wijkse chocoladeflikken. Mooie gebaren als steun in de rug, welke in dank aanvaard werden!

Chocolade Flikken.jpg

 

Word juist nu vriend van Hospice Duurstede!
Zoals bekend is Hospice Duurstede voor een gezonde exploitatie afhankelijk van subsidie en giften. Door eigen acties, zoals taartenbakken in 2019 en giften van lokale horeca, sportclubs, serviceclubs en kerken kunnen we onze gasten iets extra’s bieden. Daarnaast zijn we ook dankbaar voor de giften van onze vrienden, zeker als ze van structurele aard zijn. Aan vrienden heb je nooit genoeg, dus als u nog vrienden kent die bereid zijn tot een gift, zijn ze van harte welkom! Klik voor meer informatie: Ik word vriend

Is de nieuwsbrief niet goed leesbaar? Bekijk hier de online versie Uitschrijven voor de mailing