header

Nieuwsbrief Januari 2018

Voorzitter Jaap Remme kijkt terug op 2017 en blikt vooruit naar 2018

De feestdagen zijn weer voorbij en het nieuwe jaar heeft een aanvang genomen. Goede herinneringen bewaren wij aan de kerstbijeenkomst op vrijdag 22 december jl. Het is leuk om elkaar ( weer) te ontmoeten, een praatje te maken en van gedachten te wisselen, onder andere hoe wij samen de toekomst van Hospice Duurstede zien.

Hoogtepunt is altijd de uitreiking van de certificaten aan de nieuwe vrijwilligers die de inleidende cursus hebben voltooid en er nu helemaal bij horen. Met de andere vrijwilligers maken zij deel uit van de kurk waarop Hospice Duurstede drijft. Kortom, een ritueel om met recht in stand te houden.

In de afgelopen jaren kwam meer en meer de vraag aan de orde of de huidige huisvesting van Hospice Duurstede nog wel voldeed aan de eisen en voorwaarden die hieraan gesteld moeten worden en werd voorzichtig rond gekeken of er geen mogelijkheden waren om te verhuizen.

Plotseling deed zich een prachtige kans voor en kwam de voormalige huisartsenpraktijk aan de Karel de Grotestraat in beeld. Door de eigenaren was met Volksbelang reeds een koopovereenkomst gesloten, maar deze wilde wel plaats maken voor een andere koper. De Willem van Abcoude Stichting bleek vervolgens bereid om het pand te kopen en dit aan Hospice Duurstede te verhuren. In goed overleg met alle betrokkenen is een en ander tot stand gekomen – in feite viel alles op zijn plaats – en is daarna een plan voor de verbouwing ontwikkeld. Een bouwcommissie, waarvan zowel vertegenwoordigers van de Willem van Abcoude Stichting als van Hospice Duurstede deel uitmaken, zal de verbouwing begeleiden. Daarnaast is er een inrichtingscommissie in het leven geroepen, waarin onder meer onze algemeen coordinator Maureen Brouwer zitting heeft. In het komende voorjaar hopen wij het nieuwe pand te kunnen betrekken en dat zal in Wijk bij Duurstede zeker de nodige aandacht krijgen.

Voorts is het goed om ook nog even stil te staan bij het feit dat 2018 een lustrumjaar is. Vanaf maart 2013 ontvangt Hospice Duurstede gasten en bijna vangen wij het zesde jaar van ons bestaan aan. Dit zullen wij niet zomaar voorbij laten gaan. Een commissie zal binnenkort met een voorstel komen. Het is de bedoeling om iets te organiseren waarbij onze vrijwilligers zullen worden betrokken.

Kortom in 2018 staat ons nog veel te wachten. Het belangrijkste is dat wij op zorgvuldige wijze en naar behoren onze taak zullen kunnen blijven vervullen die wij als Hospice Duurstede op ons hebben genomen en waar onze gasten geheel op moeten kunnen rekenen. Ik twijfel er niet aan dat dit zal lukken. Samen zullen wij zeker in staat zijn om dit doel te realiseren.

Jaap Remme, voorzitter.

Kerstborrel voor vrijwilligers

Op vrijdag 22 december was weer de jaarlijks terugkerende kerstborrel voor alle vrijwilligers van Hospice Duurstede in Hotel restaurant De Gouden Leeuw.

Het was een geanimeerde middag waar iedereen onder het genot van een hapje en drankje met elkaar gezellig in gesprek ging. Na een welkomstwoordje van voorzitter Jaap Remme, werd een toast uitgebracht.

Zoals gebruikelijk werden de certificaten uitgereikt aan de nieuwe vrijwilligers die in november hun driedaagse training hebben afgerond (zie ook het bericht over hun training in deze nieuwsbrief). Wij hopen dat deze gemotiveerde nieuwe mensen zich snel zullen thuis voelen tussen hun collega’s binnen de hospice en wensen hen en veel succes.

Heel onverwachts namen de vrijwilligers van de gelegenheid gebruik om coördinator Maureen Brouwer eens flink in de bloemetjes te zetten, als blijk van waardering voor haar werk binnen de hospice. Ook aan Elly, haar rechterhand werd een bloemstuk overhandigd.

Vrijwilligerscolumn

Hennie Penninkx vertelt waarom hij al vanaf de start van Hospice Duurstede vrijwilliger is. "Mijn moeder lag in de hospice in Amerongen. Vanwege de 'warmte' die ik daar ervoer, besloot ik om na mijn pensionering ook dit vrijwilligerswerk te willen doen."

Hennie was reeds bekend met het-mantelzorger-zijn: hij was het voor enkele familieleden. 

Het toeval wil, zo dit al bestaat, dat Hennie op de boekenbeurs in 2012 zag, dat er geflyerd werd voor het toen nog op te richten Hospice in Wijk. Hiervoor werden vrijwilligers gevraagd. Toen hij dit zag, was het voor hem geen toeval.

Hennie was  bij de tweede cursusgroep van ongeveer 25 personen. Het viel hem op dat hij tijdens de eerste cursusdag al vrij veel van zichzelf had 'blootgegeven'. Het was duidelijk dat hij meer van zichzelf had verteld, dan dat dit bekend was bij de mensen uit zijn omgeving. "Het voelde meteen al vertrouwd. Er werd een eenheid gesmeed", aldus Hennie.
Er moest ook 'iets' worden meegenomen naar de volgende cursusdag. Hennie nam een boekje mee van Youp van ’t Hek. Hij vond dat er zeker ook humor moest zijn. Het waren voor hem 3 fijne cursusdagen. 

Toen Hennie eenmaal begon in de Hospice, bleek dat de samenwerking met de andere vrijwilligers als vanzelf ging. "Het maakt mij niet uit met wie ik werk. Voor de stille momenten neem ik een boek of krant mee, maar ik kom er zelden aan toe, omdat je altijd wel gezellig kunt babbelen met een collega. De tijd vliegt dan om. Ik moest overigens wel wennen aan momenten dat er niets te doen is." Hennie ervaart de samenwerking als bijzonder prettig. De samenwerking met de coördinator is prima. Er wordt altijd adequaat gereageerd op zijn vragen.

Hij had verwacht dat er in de Hospice veel met de gasten over leven en dood gesproken zou gaan worden. "In de praktijk komt dat weinig voor, tenzij de gast daar zelf behoefte aan heeft. Ik vind het fijn om voor de familie van de gast te mogen zorgen. Juist als de familie dringend behoefte heeft aan extra aandacht en medeleven, verzorg ik graag dat kopje koffie en een luisterend oor."

Hennie zit bij een intervisie groep en vindt het fijn om daar zaken uit te diepen. "Dan komen er andere inzichten naar voren en dat vind ik heel plezierig". 

De gastenverblijven vindt Hennie erg ruim opgezet. Voor de gast en de familie is dat prettig. Voor de vrijwilligers en de coördinator is helaas weinig ruimte. "Hopelijk is dat in ons nieuwe onderkomen beter. Tevens zou het mooi zijn, als er een centrale ruimte komt, zodat  niet bedlegerige gasten en de familieleden gezellig bij elkaar kunnen zitten". 

Over de professionele zorg van Buurtzorg en Vitras praat Hennie vol lof. Als er iets is, wordt dit onmiddellijk opgehelderd. Men is altijd behulpzaam en bereid vragen te beantwoorden. 

Wij vragen Hennie of hij andere mensen “warm” zou kunnen maken om vrijwilliger te worden in de Hospice. "Ik heb een buurvrouw verteld over wat er zo van je verlangd mag worden. Dat trok haar toch niet aan. In mijn woonomgeving weten de mensen wel dat ik vrijwilliger ben.

Omdat Hennie het fijn vindt om in ons Hospice te werken, denkt hij dit nog jaren te blijven doen.  "Ik krijg er energie van en vind het dankbaar werk".

Jos en Loes

Training voor vrijwilligers in 2017

Op 11, 18 en 25 november  kwamen 6  nieuwe  vrijwilligers bij elkaar in de Zonnewijzer samen met Conny en Ilse die de trainingen verzorgen: Kees, Maria, Marian, Jeanette, Judith en Liny. Zes mensen die elkaar niet of nauwelijks kennen op de eerste dag en die unaniem zeggen dat er na drie dagen een verbondenheid is ontstaan.

Gaandeweg de training werd het ook duidelijk dat vrijwilliger zijn in de hospice vele aspecten heeft en dat het ervaren wordt als waardevol om dit te mogen en kunnen doen.
Er werd gelachen en gehuild, emotionele momenten door het aanbod maar zeker ook de laatste middag waar een ieder een cadeautje krijgt waar de gever aan gehecht is en weet dat hij of zij het nooit meer terug krijgt. Loslaten als er iemand sterft en nooit meer terug komt.

De laatste lunch was weer een verrassing, een ieder had iets meegenomen en het was een feest om te zien wat er op tafel kwam maar het was vooral erg lekker en gezellig.

 

De certificaten zijn inmiddels uitgereikt en de collega’s worden versterkt met 6 mooie mensen.

Cheque van 1.600 euro van Catering Vernooy voor Hospice Duurstede

Op 18 december 2017 heeft Paul Vernooy, van catering Vernooy een cheque, ter waarde van 1.600 euro, overhandigd aan Annelies Huffmeijer en Conny van Tol, bestuursleden van Hospice Duurstede. Catering Vernooy bestaat 10 jaar en heeft tevens een nieuwe vestiging geopend in Houten. Ter gelegenheid hiervan is een feest georganiseerd waarbij in plaats van cadeaus, een gift voor enkele goede doelen gevraagd werd. Een ervan was Hospice Duurstede. Aangezien we als Hospice Duurstede met verhuisplannen bezig zijn, zal dit prachtige bedrag zeer goed besteed gaan worden.

Emballagepaal bij supermarkt Jumbo

Drie maanden lang, van 3 oktober tot 3 januari heeft de emballagepaal van Hospice Duurstede een plekje gehad in de Jumbo supermarkt aan de Langbroekseweg. Gedurende deze maanden kon het winkelend publiek hier de statiegeldbonnetjes inleveren. Dit heeft het prachtige bedrag opgeleverd van ruim € 800,-

Wij bedanken Bas van Beek die ons deze gelegenheid geboden heeft en tevens alle mensen die hieraan hun bijdrage hebben geleverd . Fantastisch!

Bezettingsgraad Hospice Duurstede

In deze nieuwsbrief leest u de bijzonderheden met betrekking tot de bezetting over het jaar 2017.
Het aantal ligdagen in 2017 bedroeg 417; dat komt overeen met een bezettingsgraad van 57%. De bezettingsgraad over 2016 was 10% hoger. De oorzaak is dat er in 2016 meer ligdagen waren.
Op het aantal ligdagen heeft de Hospice geen invloed, immers de gasten kunnen al naar gelang het ziektebeeld kort of lang verblijven in de Hospice. Het aantal gasten over 2017 bedroeg 23 waarvan twee al eerder in het jaar een korter verblijf hadden. Het aantal gasten is nagenoeg gelijk aan dat van 2016.

In onderstaande grafiek kunt u de voortschrijdende bezettinggraad in procenten volgen.

De bezettingsgraad is ook per maand grafisch zichtbaar te maken. In onderstaande grafiek kunt u zien hoe het verloop hiervan was.

De verdeling van de ligdagen over de maanden is in onderstaande grafiek zichtbaar gemaakt.

 

Is de nieuwsbrief niet goed leesbaar? Bekijk hier de online versie Uitschrijven voor de mailing