header

Juni 2017

Hospice Duurstede zoekt nieuwe vrijwilligers!

Hospice Duurstede zoekt enthousiaste vrijwilligers voor ondersteuning aan mensen in hun laatste levensfase.

De vrijwilligers binnen Hospice Duurstede nemen een zeer belangrijke plaats in. De vrijwilliger brengt zijn/haar eigen levenservaring mee. De belangrijkste taak van de vrijwilliger is om samen met de zorgprofessionals zorg te bieden met warmte en hartelijkheid in een geborgen en huiselijke omgeving.

"Werken in de hospice doe je met een lach en een traan", zegt bestuurslid Conny van Tol. "Soms vraagt de gast veel aandacht, soms wil de gast zoveel mogelijk alleen zijn met de familie. In beide situaties ervaren zij veel ondersteuning van de vrijwilligers, omdat onze vrijwilligers haarfijn aanvoelen wat gewenst is."

Bij Hospice Duurstede werken nu 58 vrouwen en mannen in de leeftijd van 40 tot 76 jaar. Dat aantal lijkt veel, maar toch is het niet genoeg. We willen het team graag aangevuld hebben met een aantal enthousiaste collega's. Voorwaarde is dat de vrijwilliger minimaal 4 uur per week beschikbaar is. Zo lang duurt ook een dienst. "Dan kun je wel uitrekenen dat je heel wat vrijwilligers nodig hebt om de week te vullen. Bovendien mensen gaan met vakantie en zijn ook wel eens verhinderd", zegt Conny. Overigens worden de nachtdiensten zoveel als mogelijk ingevuld door medewerkers van de thuiszorgorganisaties.

Vanzelfsprekend is vrijwilliger geen baan voor het leven. Er is dan ook verloop. “Wat je ziet is dat mensen op een zeker moment nieuwe keuzes maken. Bijvoorbeeld als er een kleinkind komt, waarop je wilt gaan passen. Of dat men een lange reis wil maken omdat de partner met pensioen gaat. Dat begrijpen we goed en daarom zijn we voortdurend op zoek naar nieuwe vrijwilligers", aldus Conny van Tol.

Alle nieuwe vrijwilligers krijgen een verplichte gedegen training. Dit jaar staat deze driedaagse basistraining gepland in het 4e kwartaal 2017.

Geïnteresseerd? Aanmelden kan bij coordinator@hospiceduurstede.nl. Meer informatie over de hospice is te lezen op www.hospiceduurstede.nl.

Brief aan huisartsen over Respijtzorg

Onderstaande brief over respijtzorg is onlangs verstuurd naar de huisartsen in het verzorgingsgebied van Hospice Duurstede:

Geachte mevrouw/meneer,

Graag informeren wij u over de mogelijkheid van respijtzorg in Hospice Duurstede.

Hospice Duurstede biedt, naast de reguliere hospicezorg, waarbij de gast tot overlijden in de hospice verblijft, nu ook respijtzorg.
Deze vorm van vervangende zorg biedt mantelzorgers verlichting in hun zorg voor palliatief terminale patiënten. De zorg thuis wordt tijdelijk verplaatst naar de hospice.
Zoals bekend biedt Hospice Duurstede zorg aan patiënten met een levensverwachting van maximaal drie maanden. Om hiervoor in aanmerking te komen dient een behandelend arts een indicatie af te geven voor terminale palliatieve zorg. Maximaal 3 weken kan van respijtzorg gebruik gemaakt worden.

Wij hopen met de respijtzorg mantelzorgers te kunnen ontlasten. In de laatste levensfase van de patiënt ervaren mantelzorgers de zorgtaken als intensief. Dit kan leiden tot overbelasting, wat een risico tot uitval vormt.

Mocht u nog vragen hebben over respijtzorg in Hospice Duurstede, stel ze rustig per mail, dan beantwoorden wij die graag.

Met vriendelijke groet,

Maureen Brouwer coördinator
e-mailadres: coordinator@hospiceduurstede.nl

Wie bezocht vrijwilligster Nel Hagoort op haar 80ste verjaardag?

Op 17 februari vierde vrijwilligster Nel Hagoort haar 80e verjaardag, zo berichtten wij in onze vorige nieuwsbrief. Zij werd verrast met een bezoek van coördinator  Maureen Brouwer en Marga Staakman. En niet door Magda van Dijk, zoals wij abusievelijk vermeldde. Excuses aan betrokkenen!

Succesvol veilingdiner voor Hospice Duurstede

Een diner met veiling in Kasteel Sterkenburg leverde maar liefst 3200 euro op voor Hospice Duurstede. Kasteelheer Alex van Helsdingen ontving een cheque van 750 euro voor het restauratiefonds.

In samenwerking met de hospice organiseerde de Rotary dit diner, waar een grote hoeveelheid aantrekkelijke veilingstukken werd weggehamerd door hospice-voorzitter Jaap Remme.

Rotarian Arend de Heus, gastheer van het veilingdiner, kijkt met veel plezier terug op het succesvolle diner. De rotarian onderstreept het belang van Hospice Duurstede voor de Wijkse samenleving. "De hospice is inmiddels niet meer weg te denken. Onze gasten vinden dat ook. We mochten er 72 ontvangen. Met elkaar vinden wij het blijkbaar belangrijk dat we de Wijkenaar een plek kunnen bieden, waar zij in huiselijke omgeving afscheid kunnen nemen van het leven, als dat in hun eigen huis niet kan", aldus De Heus.

Voorzitter en veilingmeester Jaap Remme van Hospice Duurstede kan zich volledig vinden in de woorden van De Heus. De voorzitter hamerde er lustig op los. "En dat was een fijn gevoel. Elke klap was raak voor de kassa van de hospice. We zijn nu eenmaal voor een belangrijk deel aangewezen op giften. Daarmee kunnen wij een comfortabel hospice garanderen voor onze gasten en hun dierbaren. Comfort dat ook vorm krijgt door onze zeer gemotiveerde vrijwilligers, die staan voor hun taak. Zij krijgen een opleiding en coaching, die ook gefinancierd wordt uit giften en sponsoring. Bovendien ervaren de vrijwilligers hun werk als zeer waardevol."

De dinergangers verlieten Kasteel Sterkenburg met uiteenlopende veilingstukken. Bijvoorbeeld met een van de tien kunstwerken van Wijkse kunstenaars, een consult voor een huisdier bij de dierenarts en zelfs een verblijf in een Spaanse vakantiewoning in Alicante. Maar ook met een bril op sterkte of een fotoshoot.  Voorzitter van de Rotary Minou Amorison vond het een vermakelijke uitdragerij: "Geweldig dat we met elkaar zoveel uiteenlopende veilingstukken bij elkaar hebben vergaard, die bovendien de moeite waard waren om te verkrijgen. Willen hebben en willen geven waren volkomen in balans."

Emballagepaal Albert Heijn Dukdalf

In de emballagepaal bij Albert Heijn op de Dukdalf konden in de maanden maart en april van 2017 de klanten hun statiegeldbonnetjes doneren aan Hospice Duurstede. Dit heeft € 215,- opgebracht. Een mooi resultaat! Hartelijk dank aan alle gulle gevers.

Is de nieuwsbrief niet goed leesbaar? Bekijk hier de online versie Uitschrijven voor de mailing