header

Nieuwsbrief augustus 2014

postbus afbeelding

Opbrengst veiling kersen voor Hospice Duurstede

5 Juni jl. is 'Het Kersenmuseum' van fruitteeltbedrijf Theo en Martine Vernooy officieel geopend, Bij de opening werden 6 kistjes kersen geveild. De 6 kistjes bij elkaar hebben € 5.150,00 opgebracht. Dit bedrag is gedoneerd aan Hospice Wijk bij Duurstede ter ondersteuning van het goede werk dat door de 60 vrijwilligers wordt verricht.

Het bestuur van Hospice Duurstede is bijzonder trots op dit mooie gebaar en het geweldige bedrag! Marijke Leeflang (coördinator Hospice Duurstede) en Conny van Tol (bestuurslid) hebben namens Hospice Duurstede na afloop van de veiling het geldbedrag en een van de kistjes kersen in ontvangst mogen nemen.

Kersenteler Theo Vernooy is de initiatiefnemer van Het Kersenmuseum. In dit museum kan de bezoeker kennismaken met de rijke historie van de kersenteelt. Het museum is interactief en modern, maar met een vleugje nostalgie. Zo is de oude afmijnzaal uit de fruitveiling van Wijk bij Duurstede  in al zijn glorie te bewonderen.

Het Kersenmuseum is geopend voor het publiek in de maanden juni, juli, augustus en september van dinsdag t/m vrijdag van 10:00 tot 16:00 uur en op zaterdag van 10:00 tot 15:00 uur.

Theater van de laatste dagen

Op maandagavond 23 juni - Nederland had net met 2 - 0 van Chili gewonnen - zag een groot aantal vrijwilligers van de Hospice in Calypso de voorstelling 'Theater van de laatste dagen' van Nicoline van de Beek. Hierin rolt Ada Vogelenzang, geboren Amsterdamse met een hart van goud, bij toeval in de 'pallitatieve zorg'. Voor ze het weet, zorgt ze bij haar thuis - in huize De Pruimentijd - voor 28 gasten.

De voorstelling zat vol grappige en ontroerende momenten, allemaal zeer herkenbaar voor ons als vrijwilligers! Zeker de opmerking van een gast van Ada "of ze iets onder haar schoenen wilde doen, want die maken zo'n herrie op het laminaat" leidde tot grote hilariteit. En Marijke bezwoer ons later dat zij dit echt niet had ingefluisterd!
In het begin is Ada nog onzeker, en sopt ze liever een kastje uit dan dat ze bij een gast gaat zitten. Maar haar buurman, meneer Van Haren -"zonder haren"- helpt haar om dingen anders te doen. "Weet je Ada", zegt hij, "je hebt hele grote ogen. En je hebt hele grote oren." "Ja", zegt Ada, "nu nog een grote mond en ik ben Roodkapje."

Maar waar het om gaat in de 'pallitatieve zorg' is vaak dat je gewoon stil bent en dat je goed kijkt en luistert. Wat heeft iemand nodig op het moment dat jij tegenover hem zit? Wees gerust jezelf en leer van alle dingen die je tegenkomt in een Hospice. Heel mooi liet Ada ons zien dat iedereen anders is en een heel leven achter zich heeft dat jou onbekend is.
Soms komt het voor dat je iemand niet zo aardig vindt en wat doe je dan? Mag je wel of niet iemand over z'n 'kale bol' aaien als je dat zo voelt? En, zoals meneer Van Haren zei: je hebt ook je eigen nattigheid. Soms huil je met een oog voor de gast en met een oog voor je vader, moeder of een andere dierbare die is overleden.

Heel bijzonder was het stukje over de pruimen: in de boomgaard bij huize "De Pruimentijd" hangen rijpe en onrijpe pruimen. De rijpe pruimen zijn de dingen die je heel goed afgaan; de onrijpe pruimen mogen nog even blijven hangen. Het mooie in het stuk was dat je bij Ada steeds meer rijpe pruimen zag ontstaan; het ging haar steeds beter af. Dat was heel herkenbaar: als je net begint, wil je alles heel graag 'goed' doen. Het mooie van het werk in de hospice is dat je de tijd krijgt om de pruimen te laten rijpen en dat de oogst dan vaak overweldigend is.

Jolanda Hubers.

Kerstballen breien

Het duurt nog even, maar Hospice Duurstede bereidt zich al voor op de kerst. Zondag 14 december vindt de jaarlijkse kerstmarkt in het centrum van Wijk bij Duurstede weer plaats.

Een groep enthousiastelingen heeft het initiatief genomen kerstballen te gaan breien voor Hospice Duurstede, welke verkocht gaan worden op de kerstmarkt. De volledige opbrengst hiervan komt ten goede aan Hospice Duurstede. Om voldoende kerstballen te kunnen verkopen, zijn we op zoek naar nog meer enthousiaste breiers/breisters. Vanaf 1 augustus kunt u informatie verkrijgen over de pakketjes breiwol en breipatronen bij Conny van Tol, tel nummer: 06 33844903, of via de website: www.hospiceduurstede.nl .

Wij hopen op een enthousiaste deelname aan deze actie.

postbus afbeelding

Loop voor Hospice Duurstede

Laat je sponsoren tijdens de DijkenLoop en zamel geld in voor Hospice Duurstede

Een sportieve prestatie neerzetten en daarmee Hospice Duurstede een financieel steuntje in de rug geven? Hospice Duurstede draait bijna volledig op vrijwilligers. Dat betekent dat het afhankelijk is van donaties en giften van particulieren en bedrijven.

Hospice Duurstede roept deelnemers aan de Dijkenloop op sponsoren te zoeken die de hardlopers willen steunen in de vorm van een geldbedrag dat volledig ten goede komt aan Hospice Duurstede.
De Dijkenloop wordt georganiseerd door WijkNogLeuker en vindt plaats op 12 oktober 2014. De voorinschrijving is geopend en sluit op 5 oktober 2014, of eerder zodra het maximaal aantal deelnemers (750) is bereikt. Schrijf je in voor de DijkenLoop via de website: www.dijkenloopwijk.nl

Aanmelden sponsoring Hospice Duurstede
Heb je sponsoren gevonden? Stel Hospice Duurstede daar van op de hoogte door een e-mail te sturen naar secretariaat@hospiceduurstede.nl. Sponsorbedragen kun je (laten) overmaken naar rekeningnummer: 11.18.28.392 t.n.v. Hospice Duurstede onder vermelding van “Sponsoring Dijkenloop + <jouw naam>”.

Dank aan alle gulle gevers

Het succes van een vrijwilligersproject is in hoge mate afhankelijk van de financiële haalbaarheid van het project, dat is bij een hospice niet anders.

Op de eerste plaats moeten er natuurlijk voldoende vrijwilligers zijn die het project gaan trekken, maar als de vaste kosten niet betaald kunnen worden, is het project gedoemd te mislukken.

Gelukkig heeft het project “Hospice Duurstede” een groot draagvlak gevonden in Wijk bij Duurstede maar ook daarbuiten. Voor de inrichting van ons hospice hebben een aantal landelijke fondsen bijgedragen die zich specifiek op palliatieve zorg richten, maar ook lokale fondsen, serviceclubs, kerken en particulieren hebben bijgedragen.

Een hospice inrichten vraagt veel inspanning om de financiering rond te krijgen. maar vervolgens de exploitatie dekkend krijgen, is nog lastiger en met veel onzekerheden omgeven. Maar gebleken is dat juist voor de exploitatie wij een beroep konden doen op de Wijkse samenleving. Naast een reguliere landelijke overheidssubsidie die vanaf het tweede jaar van ons bestaan een deel van de kosten dekt, zijn we in hoge mate afhankelijk van lokale gulle gevers.

Wat ons als bestuur enthousiast heeft gemaakt, is de ruime financiële steun die wij uit de Wijkse bevolking mochten ontvangen. Op verschillende en onverwachte momenten zijn er acties en collectes gehouden waarvan de opbrengsten ten goede zijn gekomen aan ons hospice en  natuurlijk zijn er De Vrienden van Hospice Duurstede die ons langdurig financieel steunen.

Langs deze weg willen wij alle gulle gevers nogmaals hartelijk danken.

Bezettingsgraad van januari tot en met 30 juni 2014

Onderstaande informatie gaat over de bezettingsgraad en het aantal gasten over het eerste halfjaar van 2014. De lijn van het eerste kwartaal heeft zich doorgezet naar het tweede kwartaal. Concreet betekent dit dat er geen leegstand is geweest in deze periode. De gemiddelde voortschrijdende bezettingsgraad over de eerste zes maanden bedroeg 83%; vrijwel gelijk aan de bezettingsgraad in de eerste drie maanden. Totaal heeft de hospice in het eerste halve jaar negen gasten mogen ontvangen. De maximale bezettingsgraad bedroeg (rode lijn) 84%.

 In de onderstaande grafiek is een en ander weergegeven.

Is de nieuwsbrief niet goed leesbaar? Bekijk hier de online versie Uitschrijven voor de mailing