header

Extra Nieuwsbrief november 2015: Met Vrienden maak je Vrienden!

Met Vrienden maak je Vrienden!

Beste vrijwilligers, vrienden, sponsoren,

Zoals u weet waarderen wij uw betrokkenheid zeer. Sterker, zonder u zou Hospice Duurstede geen bestaansrecht hebben. En daar gaat dit bericht over.

Hospice Duurstede is voor een belangrijk deel afhankelijk van financiële bijdragen van fondsen, sponsoren en particulieren. Die zijn nodig om de dagelijkse kosten te dekken. Om een indruk te geven, een ligdag kost 100 euro.
Het bestuur is voortdurend op zoek naar financiële continuïteit voor de hospice. Dat bracht ons op het idee voor de actie Met Vrienden maak je Vrienden!

Een actie met het doel meer vrienden aan Hospice Duurstede te binden. Dit kan door iemand anders binnen uw kenniskring te motiveren vriend te worden, maar het kan ook door met een groepje familieleden, vrienden, kennissen, collega's, of sportmaatjes gezamenlijk een of meerdere ligdagen te sponsoren.

Mogen wij u vragen dit idee eens te toetsen in de kringen waarin u verkeert?

U kunt hier meer informatie vinden over vriend worden van Hospice Duurstede. Wij hopen dat u ons idee ondersteunt!

In de Hospice hebben we een “vriendenthermometer”. Hiermee visualiseren we de groei van onze vriendenkring. We zullen de stand regelmatig bijhouden. Onze hoop is er op gevestigd dat wij binnen een jaar 100 vrienden zullen hebben. Eveneens hopen wij op veel enthousiasme van een ieder die bij onze Hospice betrokken is.

Namens het bestuur,

Jaap Remme, voorzitter

Is de nieuwsbrief niet goed leesbaar? Bekijk hier de online versie Uitschrijven voor de mailing