Professionele zorg

Professionele Zorg

De terminale en palliatieve zorg is een combinatie van professionele zorg door de huisarts, verpleegkundigen van de thuiszorgorganisatie(s) en getrainde vrijwilligers. De vrijwilligers ondersteunen de familie en nemen, indien gewenst, een deel van de zorg van de familie over. Daarnaast vervullen zij de rol van gastvrouw/gastheer.

Medische en verpleegkundige zorg
De gasten krijgen medische zorg van hun eigen huisarts. Deze is overdag altijd direct oproepbaar. Voor de gasten van buiten de gemeente Wijk bij Duurstede kan een beroep worden gedaan op huisartsenpraktijk Langbroek. Indien er in de avond of nacht medische zorg nodig is, wordt de huisartsenpost geraadpleegd. Net als thuis beslissen de gasten zelf mee over hun behandeling en medicatie. Ook de eigen thuiszorgorganisatie biedt de zorg die men thuis gewend was.

Betrokken vrijwilligers
De vrijwilligers omringen de gasten met warmte, hartelijkheid en huiselijkheid, zijn respectvol en bieden geborgenheid. Zij zijn mensen met levenservaring en hebben goede contactuele vaardigheden. Ze weten wanneer hun aanwezigheid gewenst is en wanneer juist niet. Zij zijn zorgvuldig geselecteerd op inzicht en inzet en adequaat opgeleid voor deze bijzondere taak.

Aanvullende zorg
Daarnaast bieden de vrijwilligers van Hospice Duurstede aanvullende zorg. Waar nodig verrichten zij verzorgende handelingen aan het bed, verzorgen zij de maaltijden, schenken een kopje koffie of thee, verrichten hand- en spandiensten, maken een praatje of lezen voor. Ook kunnen zij praktische werkzaamheden voor de gasten uitvoeren zoals het doen van de was, strijken, boodschappen halen en koken.

      Hospice Duurstede is lid van de VPTZ. VPTZ Nederland verenigt de organisaties in de vrijwillige palliatieve terminale zorg. De vereniging behartigt de belangen van de leden en ondersteunt hen bij de uitvoering van het werk. Hospice Duurstede maakt gebruik van de kennis en ervaring die de VPTZ over deze zorg heeft opgebouwd.