Voor wie

Voor wie

Hospice Duurstede biedt plek aan mensen die:

  • behoefte hebben aan palliatieve terminale zorg en met zorgvragen die intensief, complex en meervoudig zijn;
  • een levensverwachting hebben, die korter is dan drie maanden;

Hospice Duurstede heeft een algemene grondslag en heeft een open karakter. Hospice Duurstede is er voor alle volwassenen die terminaal ziek zijn en een levensverwachting hebben van minder dan drie maanden, ongeacht leeftijd, inkomen of geloof. Wensen en behoeften op het gebied van spiritualiteit, levensbeschouwing of godsdienst worden gerespecteerd en ondersteund.