Vrienden van de Hospice

Vrienden van de Hospice

Word vriend en schenk een verblijfsdag

De hospice is voor een belangrijk deel afhankelijk van donaties en giften van particulieren en bedrijven. Om de hospice voor nu en in de toekomst draaiende te houden, zijn financiële bijdragen onontbeerlijk.

Om u een idee te geven: een verblijfsdag kost 100,- euro. Als u bereid bent een vast bedrag per jaar te schenken, bent u  vriend van ons hospice. U kunt jaarlijks een hele of halve verblijfsdag schenken, maar ook andere bedragen zijn welkom.

Hospice Duurstede is erkend als een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). Een ANBI-instelling hoeft geen schenkbelasting te betalen over uw gift. Ook betalen deze instellingen geen erfbelasting over ontvangen erfenissen.
Bovendien stimuleert de overheid het schenken aan goede doelen. Gewone giften zijn aftrekbaar van het belastbaar inkomen; daarvoor geldt een drempel. Als de gift een periodieke schenking is, geldt de drempel niet. De periodieke gift moet in een overeenkomst worden vastgelegd voor minmaal vijf jaar. Voor meer informatie over deze vorm van doneren kunt u contact opnemen met het secretariaat. 

Sponsoring door bedrijven
Ook bedrijven kunnen sponsor worden van Hospice Duurstede. Een sponsor geeft een substantiële bijdrage in natura of financieel (bijvoorbeeld 500,- of 1000,- euro) gedurende één of meerdere jaren. De sponsors worden vermeld op de website. Klik hier voor de lijst van sponsoren.

Eenmalige giften
Eenmalige giften zijn vanzelfsprekend van harte welkom. Een donatie kan worden overgemaakt op rekeningnummer NL73RABO.011.1828.392 t.n.v. Hospice Duurstede onder vermelding van “donatie”.

U kunt zich als vriend of sponsor aanmelden door onderstaand formulier in te vullen en te verzenden.

Word vriend/sponsor van Hospice Duurstede