Vrijwilligers

Vrijwilliger worden

Zonder vrijwilligers in Hospice Duurstede kunnen artsen, verpleegkundigen en (geestelijke) verzorgdenden hun werk in Hospice Duurstede niet doen. Wij zijn dan ook permanent op zoek naar mensen die onbetaald bijdragen aan het runnen van de hospice. Het gaat hierbij om uiteenlopende werkzaamheden, van gastheer/gastvrouw tot eenvoudige onderhoudswerkzaamheden.

De hospice biedt de vrijwilligers ondersteuning en deskundigheidsbevordering door scholing en persoonlijke coaching. Bent u geïnteresseerd, of wilt u zich aanmelden als vrijwilliger, dan kunt u mailen naar: coordinator@hospiceduurstede.nl. Inmiddels beschikt de hospice over 60 zeer betrokken en gecertificeerde vrijwilligers.

Profielschets vrijwilliger
Een profiel van een vrijwilliger kan slechts een ideaaltype zijn, het beschrijft geen concrete mens. Een vrijwilliger is iemand met een eigen verleden, heden en toekomst, met eigen kracht en zwakheden.

Bewogenheid & respect
Een vrijwilliger in Hospice Duurstede is iemand die om mensen geeft. Ze (m/v) heeft grote bewogenheid en houdt van de verschillen tussen mensen. Ze heeft oog voor de eigenheid van mensen, respecteert zijn waardigheid en beseft dat de stervende een heel leven achter zich heeft. Ze reduceert mensen niet tot hun ziekte. Ze heeft ruimte voor de ander en kan dingen laten. Ze weet dat ze niet op alles een antwoord hoeft te hebben. Ze is flexibel in tijd en denken en heeft geen vrijblijvende houding. Wie zich verbindt met iemand die sterft en zijn naasten, kan het niet laten afweten.

Eigen verlies & rouw
Een vrijwilliger terminale zorg heeft zicht op haar eigen omgang met verlies en rouwen. Als er mensen in haar nabije omgeving zijn overleden, heeft ze dit zodanig verwerkt dat ze haar eigen verdriet en problemen niet vermengt met die van de stervende en zijn naasten. Als een vrijwilliger die al voor de Hospice Duurstede werkt in haar naaste omgeving met een sterfgeval te maken krijgt, laat ze dat de coördinator weten. Ze kan dan rekenen op extra aandacht.

Praktische vaardigheden
De vrijwilliger is bereid en in staat, zo nodig op aanwijzingen van de verpleegkundige, ook enkele verzorgende taken op zich te nemen. Naast wat lichte huishoudelijke werkzaamheden doet ze in principe dezelfde soort dingen als de mantelzorgers, al stelt ze zich daarbij wel terughoudend op. Ze verliest zich niet in redderen en zorgen, ze overschrijdt haar eigen grenzen niet, maar ze is wel in staat het iemand - ook praktisch gezien - zo comfortabel mogelijk te maken. Een vrijwilliger van Hospice Duurstede is bereid tot werken in teamverband.

Training & bijeenkomsten
Van een vrijwilliger van Hospice Duurstede wordt verwacht dat hij/zij deel neemt aan trainingen, themabijeenkomsten en werkoverleg.

Contact
Een ieder die zich kan vinden in dit profiel en tijd en ruimte heeft, wordt uitgenodigd contact op te nemen met Maureen Brouwer voor een oriënterend gesprek. Emailadres: coordinator@hospiceduurstede.nl